Kallelser och protokoll för kommun­fullmäktige

Här kan du ta del av kommun­fullmäktiges kallelser och protokoll från 2020 och framåt.

2021

2020

Protokoll Pdf, 169 kB. (Pdf, 169 kB)

Reviderad föredragningslista Pdf, 45 kB. (Pdf, 45 kB)

00 Föredragningslista Pdf, 43 kB. (Pdf, 43 kB)

04 Medborgarförslag - Utomhusschack för pensionärer Pdf, 76 kB. (Pdf, 76 kB)

05 Medborgarförslag - Basketplan Pdf, 39 kB. (Pdf, 39 kB)

06 Medborgarförslag - Vad gör vi med platsen kommunhuset står på? Pdf, 44 kB. (Pdf, 44 kB)

07 Medborgarförslag - Stäng av Källgatan och torget för trafik Pdf, 45 kB. (Pdf, 45 kB)

08 Medborgarförslag - Dags för namnbyte av det nya Gymnasiet Pdf, 91 kB. (Pdf, 91 kB)

09 Medborgarförslag - Hundrastgård i Romberga Pdf, 38 kB. (Pdf, 38 kB)

10 Medborgarförslag - Iordningställande av gamla banvallen mellan Enköping och Uppsala så att den kan fungera som cykelväg Pdf, 103 kB. (Pdf, 103 kB)

11 Medborgarförslag - Boulebana Pdf, 42 kB. (Pdf, 42 kB)

12 Medborgarförslag - Utegym Pdf, 64 kB. (Pdf, 64 kB)

13 Medborgarförslag - Ny profilering Pdf, 101 kB. (Pdf, 101 kB)

14 Medborgarförslag - Teknikbana/pumptrack för mountainbike Pdf, 37 kB. (Pdf, 37 kB)

15 Medborgarförslag - Gratis parkering i Enköping Pdf, 74 kB. (Pdf, 74 kB)

16 Medborgarförslag - Utveckla Nederby natur- och friluftsområde Pdf, 162 kB. (Pdf, 162 kB)

17 Medborgarförslag - Hastighetsbegränsningar i Enköping Pdf, 110 kB. (Pdf, 110 kB)

18 Medborgarförslag - Bygg en lekpark i Bredsand Pdf, 37 kB. (Pdf, 37 kB)

19 Motion - Aktivera plan B för Stattgropen! Pdf, 146 kB. (Pdf, 146 kB)

20 Interpellation gällande arbetsmarknadsenheten, ställd till utbildning- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Pdf, 74 kB. (Pdf, 74 kB)

21 Interpellation om utvecklingen av Statt-tomten, ställd till ordförande i kommunstyrelsens Plex-utskott Pdf, 92 kB. (Pdf, 92 kB)

21b Interpellation om regeringens sjujäkla satsning på äldreomsorgen, ställd till kommunstyrelsens ordförande Pdf, 165 kB. (Pdf, 165 kB)

21c Interpellation om Bergvretenskolan och Enöglaskolan ställd till ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Pdf, 93 kB. (Pdf, 93 kB)

22 Svar på motion om ordningsvakter på Enöglaskolan Pdf, 420 kB. (Pdf, 420 kB)

23 Svar på motion stora torget Pdf, 446 kB. (Pdf, 446 kB)

24 Upphävande av riktlinjer för färdtjänst Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

25 Ändring av reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden Pdf, 264 kB. (Pdf, 264 kB)

26 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från vård- och omsorgsnämnden 2020 Pdf, 391 kB. (Pdf, 391 kB)

27 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut från socialnämnden 2020 Pdf, 286 kB. (Pdf, 286 kB)

28 Anmälan av nämndbeslut i ärenden om medborgarförslag Pdf, 242 kB. (Pdf, 242 kB)