Vart går kommunens pengar?

Så här fördelas pengarna bland kommunens olika verksamheter.

Hitta på sidan


Verksamhet

Andel

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

0,50 procent

Plan- och byggverksamhet

1,16 procent

Kommunövergripande verksamhet

1,65 procent

Räddningstjänst

1,71 procent

Kulturverksamhet

1,97 procent

Fritidsverksamhet

2,52 procent

Teknisk verksamhet

2,72 procent

Individ- och familjeomsorg

7,73 procent

Gymnasieskola och vuxenutbildning

9,36 procent

LSS-verksamhet

10,50 procent

Vård och omsorg

25,67 procent

För- och grundskoleverksamhet

36,31 procent