Väntetid i beslut på försörjningsstöd

Ett av måtten i SKL-mätningen Kommunens kvalitet korthet (KKiK) är väntetiden för försörjningsstöd från första kontakten för ansökan vid nybesök till beslut.

Hitta på sidan

  • 2017: 37 dagar (rikssnittet 16)
  • 2016: 42 dagar (rikssnittet 16).

Analys

Förut stängdes inte alltid ärenden, eftersom brukaren förmodligen återkom med fortsatt behov av försörjningsstöd nästa månad. Ärenden ska dock alltid stängas, och det gör de idag. Det fanns också ibland olika handläggare i samma ärende, vilket kunde skapa otydlighet.

Åtgärder

Socialförvaltningen har ändrat sitt arbetssätt för att öka rättssäkerheten för klienten. Det beror på att missvisande information i socialregistret kan påverka brukaren negativt på många sätt.

Numera stänger förvaltningen utredningen när beslutet är fattat. Om brukaren söker försörjningsstöd igen öppnas en ny utredning. Det gör att siffrorna blir rättvisande nu, till skillnad från tidigare. Då öppnades samma utredning igen om brukaren sökte försörjningsstöd flera gånger.

Mål

Till nästa mätning är målet att halvera väntetiden.