Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet

Här finns vårt resultat i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet i Sveriges kommuner, som presenterades den 26 september 2017.

Vårt resultat

Enköpings kommun kom på plats 78 av 290. Det är tio placeringar bättre jämfört med 2016.

Rankning i Uppsala län

(placering i hela Sverige inom parentes)

  1. Knivsta kommun (47)
  2. Enköpings kommun (78)
  3. Tierps kommun (110)
  4. Heby kommun (133)
  5. Håbo kommun (187)
  6. Norrtälje kommun (212)
  7. Älvkarleby kommun (246)
  8. Östhammars kommun (256)

Källa: Svenskt Näringsliv, foretagsklimat.se.

Framgångsnycklar

– Uthållighet och bra kommunikation är våra framgångsnycklar, säger näringslivschefen Cissi Lööv.

– Den ökade servicen till företagen som utvecklats det gångna året har fått mycket goda omdömen av företagare och invånare. Jag tänker på bland annat dukat bord samt öppet hus och seminarier kopplat till bygg- och miljöfrågor.

Om dukat bord
Anordnas i samarbete mellan näringslivsservice, miljö- och byggnadsförvaltningen och plan- och exploateringsavdelningen.

Om öppet hus för bygglov
A
nordnas av miljö- och byggnadsförvaltningen

Resultaten i Sverige

Läs hela rankningsresultatet på webbplatsen företagsklimat.se

Om Svenskt Näringslivs rankning

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en rankning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Den ska visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankningen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.

Svenskt Näringslivs rankning av kommunernas företagsklimat baseras främst på de betyg som 31 300 företagare från hela landet har satt på sin hemkommuns företagsklimat. I Uppsalaregionen är det 1 052 företagare som svarat på enkäten.

Betygen gäller bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Statistisk från SCB (Statistiska centralbyrån) och UC (Sveriges största kreditupplysningsföretag) påverkar också rankningen.

Mer information

Cissi Lööv, näringslivschef
0171-62 51 53
cissi.loov@enkoping.se