Starka resultat i medarbetarenkäten

Resultatet i höstens medarbetarenkät blev ett totalindex på 77, vilket är ett starkt resultat och i nivå med enkäten från våren 2015.

Högre HME än andra kommuner

Glädjande är också att medarbetarengagemanget (HME) precis som 2015 är högre (82) än genomsnittet för de kommuner som registrerar sina resultat i systemet Kolada.

– Det är väldigt glädjande att siffrorna visar det vi märker varje dag: att vi som jobbar på kommunen brinner för våra jobb och vill göra största möjliga skillnad för de vi är till för, säger kommundirektören Peter Lund.

Kommunens HME-rankning

Motivation, ledning och styrning

Siffrorna för HME baserar sig på:

  • Motivation: Mitt arbete känns meningsfullt, jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete och jag ser fram emot att gå till arbetet.
  • Ledarskap: Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser, visar förtroende för mig som medarbetare och ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete.
  • Styrning: Jag är insatt i min arbetsplats mål, min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt och jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete.

Motivation är oförändrad på 82, ledarskap har ögat marginellt från 78 till 79 och styrning har backat marginellt från 85 till 84

Läs om alla resultat i Medarbetarenkäten

Medarbetarenkät 2017PDF (pdf, 806 kB)