Kommunkompassen 2018

Här finns vårt resultat i Sveriges kommuner och landstings kommunutvärdering Kommunkompassen 2018.

Ett bättre resultat

Enköpings kommun tar ett rejält kliv uppåt i Kommunkompassen, SKL:s kvalitetsmätning om kommunernas arbete utifrån ett invånarperspektiv. Vi får totalt 519 poäng av 800. Det är en ökning med 85 poäng jämfört med förra mätningen 2016.

– Vårt kvalitetsarbete handlar om att varje dag ha med oss vilka vi jobbar för, säger Peter Lund, kommundirektör. I varje möte, projekt och beslut ska invånarna, företagarna och besökarna stå i fokus. Jag är glad över de fina siffrorna men resan har bara börjat. Nu fortsätter vi arbeta för ökad kvalitet och tillgänglighet.

Några av våra förbättringar

Sedan förra mätningen har Enköpings kommun inlett ett målmedvetet förbättringsarbete med fokus på invånarna. Nedan beskrivs några av dem.

  • Kontaktcenter har inrättats som en väg in för invånare, företag och föreningar.
  • Vi har utvecklat vår ledningsfilosofi, ledarskapsutveckling och ledningskommunikation.
  • Vi har utvecklat vår politiska målstyrning för att vara ännu tydligare.
  • Vi har skapat fler och mer tillgängliga verksamheter – till exempel Öppet hus för bygglov och Dukat bord för företagarna.
  • Vi har utvecklat en service- och tillgänglighetsinriktad webbplats där resultat av kommunens arbete publiceras.
  • Vi har fler samarbeten som ska ge ökad nytta för invånarna. Exempelvis ett nytt Jobbcentrum, vårt arbete med Fyra Mälarstäder samt med medborgardialoger.

Enköpings resultat 2016 och 2018

Kommunkompassen mäter kvaliteten i arbetet som kommunen gör inom ett antal olika områden. Totalt bedöms kommunen på åtta områden som vart och ett kan ge 100 poäng, det vill säga 800 poäng totalt. 

Resultat

Område

2016

2018

Offentlighet och demokrati

54

71

Tillgänglighet och brukarorientering

55

62

Politisk styrning och kontroll

63

71

Ledarskap, ansvar och delegation

42

67

Resultat och effektivitet

43

58

Kommunen som arbetsgivare – personalpolitik

55

60

Ständiga förbättringar

56

59

Kommunen som samhällsbyggare

66

71

Totalpoäng

434

519


Enköping ligger över medel jämfört med andra kommuner som genomfört kommunkompassen. Av totalt 800 poäng fick Helsingborgs kommun 2017 det högsta resultatet hitintills på 668 poäng.

Alla resultat i kommunkompassen

Enköpings kommuns granskning i sin helhetPDF (pdf, 529 kB) (PDF)

Jämförelse med andra kommuner: Kommunkompassen 2018 (SKL)

Har du frågor?

Kontakta

Peter Lund, kommundirektör
Telefon: 0171-62 66 40
E-post: peter.lund@enkoping.se

Christin Tjärnheden, utvecklingschef
Telefon: 0171-62 51 61
E-post: christin.tjarnheden@enkoping.se