Kommunens kvalitet i korthet 2017 (KKiK)

Kommunens kvalitet i korthet är ett nationellt projekt från Sveriges kommuner och landsting (SKL) som omfattar cirka 260 kommuner. De utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten.

KKiK 2017

Vad är KKiK?

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för dig som bor i kommunen. Resultaten ska i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

KKiK ger inte svaret på allt, men det ger en bra lägesbild av kommunen som kan vara en grund för den egna styrningen av kommunen, dialogen med invånarna och utvecklingen.

Deltagande kommuner i KKiK 2017

Sedan 2006

Det grundläggande syftet är att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda i dialogen med invånarna. Innan projektets start bjöds ett antal ordföranden inom kommunstyrelser in till SKL för att ge sin bild av vilka områden som är väsentliga att ha kunskap om.

Fem områden

KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Utöver de 40 måtten finns det också så kallade kompletterande mått som ger en fördjupad bild av kommunens resultat.

Insamlingen sker till viss del genom automatisk inläsning från befintliga datakällor, och till viss del genom egna mätningar i kommunerna som rapporterar in i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Fem kunskapsområden och exempel

Resultat och jämförelse med andra

Vi i Enköpings kommun jämför oss med andra för att bli ännu bättre. Läs mer om våra resultat i förhållande till andra i resultatrapporten för Kommunens kvalitet i korthet och se specifika resultat för Enköping.

Resultat för Enköpings kommunPDF (pdf, 389 kB)
Resultatrapport KKiK
PDF
(pdf, 7 MB)