Gymnasiebehörighet

Att lyckas i skolan är ofta helt avgörande för hur det går senare i livet. Målet ska vara att alla barn och unga blir behöriga att söka in på gymnasiet och klarar en gymnasieexamen som ger valmöjligheter till arbete eller fortsatta studier.

Behörighet till gymnasiet

Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapliga programmet har en jämn trend för åren 2014–2017.

Resultat

  • 2017: 85,7 procent (något högre än genomsnittet i Sverige)
  • 2016: 86,1 procent
  • 2015: 84,2 procent
  • 2014: 85 procent.

Behörighet till universitet och högskola

Andelen gymnasieelever från Enköpings kommun som uppnår grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år har en negativ utveckling. Siffrorna är lägre än i andra jämförbara kommuner.

Resultat

  • 2017: 45,4 procent
  • 2016: 45,9 procent
  • 2015: 46,6 procent
  • 2014: 49,8 procent.

Analys

Den viktiga utvecklingsresan för varje barn börjar i förskolan och pedagogisk omsorg. Arbetet i förskolorna ska stimulera till utveckling och lärande utifrån varje barns unika förutsättningar. I grundskolan ska på samma sätt individens möjligheter och utveckling stå i centrum.

Åtgärder

Utbildningsförvaltningen bygger nu kvalitetsuppföljningsmått där individens, gruppens och årskursens utveckling under hela grundskoletiden kan följas. Det blir ett verktyg som ska underlätta för eleven och läraren att följa elevens egen kunskapsutveckling och inte en rapportering som stjäl viktig tid i lärandet.

I grundskolan tar förvaltningen fram rutiner som säkerställer överföring av elevernas kunskapsnivå vid byte av stadium eller enhet inom kommunen. Överföringen är från avlämnande lärare till mottagande lärare och med målsättningen att eleverna ges möjlighet till hög delaktighet.