Etablering av nyanlända

Nu syns ett trendbrott i nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Fler nyanlända personer lämnar Arbetsförmedlingen för ett arbete.

I Enköpings kommun har andelen som etablerats ökat till 36 procent, 90 dagar efter avslutat etableringsuppdrag. Nationellt är andelen som etablerats 31 procent. Smartmålet i kommunstyrelsens nämndplan är att 43 procent ska etableras.

Statistik för 2017 och 2018

Arbetsförmedlingen i Enköpings kommun ser tydliga skillnader mellan 2017 och 2018.

  • 2017 hade 29,6 procent gått till studier eller arbete 90 dagar efter avslutat etableringsuppdrag
  • 2018 (till och med maj) har 36,1 procent gått till studier eller arbete 90 dagar efter avslutat etableringsuppdrag.

Arbetsförmedlingen menar att en stark arbetsmarknad påverkar, men de säger även att kommunen som organisation bidragit mycket till det fina resultatet tack vare extratjänsterna som erbjudits. Extratjänster är en statlig satsning som genomförts i kommunen.