Bilden av Enköping

I slutet av 2017 undersökte Stratvise/Novus bilden av kommunen som plats, på uppdrag av Enköpings kommun. Undersökningen är en del av arbetet med platsvarumärket Enköping.

Genom undersökningen ville vi ta reda på hur Enköpings kommun uppfattas som plats av både invånare och människor som bor i närliggande kommuner.

Invånarna i Enköpings kommun om Enköping som plats

  • 72 procent är nöjda eller mycket nöjda med att leva och bo i kommunen. 6 procent uppger att de är missnöjda eller mycket missnöjda.
  • 49 procent är stolta över att leva och bo i kommunen. 15 procent är inte stolta.
  • 69 procent skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till eller besöka kommunen. 10 procent skulle inte rekommendera det.
  • 58 procent är uppvuxna i kommunen – 42 procent är inflyttade. Det främsta inflyttningsskälet är att man fått ett jobb i kommunen (25 procent). Andra vanliga skäl är att ens partner kommer från kommunen (14 procent), eller att man hittat ett bra boende (12 procent).
  • 45 procent säger att den främsta fördelen med att bo i kommunen är närheten och det geografiska läget. Andra vanliga fördelar är att kommunen och staden är lagom stor (25 procent) samt närheten till naturen (9 procent).
  • På en öppen fråga kan 86 procent återge kommunens slogan ”Sveriges närmaste stad”. Tre av fyra upplever att den i hög grad passar Enköpings kommun.
Illustrativ beskrivning av Enköpingsbornas uppfattning om Enköping

Bild: Stratvise/Novus

 

Mälardalsbor om Enköping

  • Vanliga spontana associationer om Enköping handlar om Enköpings slogan och varianter på ”nära" och "närhet”, samt om fina parker och grönområden.
  • 70 procent i Västerås och 67 procent i Uppsala kan peka ut Enköpings geografiska placering på en karta, och 49 procent av de som bor i det som brukar kallas för stor-Stockholm.
  • På en öppen fråga kan 61 procent i Västerås, 55 procent i Uppsalaoch 21 procent i stor-Stockholm återge kommunens slogan ”Sveriges närmaste stad”. 37 procent i Västerås, 30 procent i Uppsala och 17 procent i stor-Stockholm upplever att sloganen i hög grad passar Enköping.
  • Få uppger att de har någon högre kunskap om Enköping som stad eller kommun – 68 procent i stor-Stockholm uppger att kunskapen är låg, i Uppsala är det 45 procent och i Västerås 48 procent.
Illustrativ bild över Mälardalsbornas uppfattning om Enköping

Bild: Stratvise/Novus

 

Om undersökningen

500 invånare i åldern 18–79 år intervjuades per telefon. För att ha jämförande siffror och få en uppfattning om vad invånare i närliggande kommuner har för bild av Enköping genomfördes också en webbundersökning bland 1 000 personer i åldern 18– 79 år i stor-Stockholm (norra), Västerås och Uppsala.

Har du frågor?

Kontakta Caroline Westerbreg, marknadsstrateg.
Telefon: 0171-62 61 70
E-post: caroline.westerberg@enkoping.se