Bibliotekets öppettider

Landets kommuner redovisar en stor mängd statistik som rör biblioteks­verksamheten. Det handlar om fysiska besök på biblioteken, besök på bibliotekens webbplatser, antal boklån, kostnader för verksamheten och mycket mer.

Utifrån måttet "Bibliotekens öppettider" i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) ligger ligger Enköpings kommun i den flesta avseenden under riksgenomsnittet och samma förhållande gäller vid en jämförelse med kommungruppen 30 000–50 000 invånare. I några avseenden ligger dock Enköping bättre till och det gäller lån av e-böcker, men framförallt nöjd-medborgar-index där Enköping slår både riksgenomsnittet och de ungefär lika stora kommunerna.

"Meröppet bibliotek"

En viktig del av det som rapporteras rör människors möjligheter att göra fysiska besök på biblioteket. En av flera tillgänglighetsaspekter är när och hur mycket biblioteket är öppet. Ett mått i den officiella statistiken handlar om antal timmar som biblioteket är öppet utöver klockan 8-17 på vardagar. Här visar statistiken att Enköping ligger på riksgenomsnittet för landets kommuner vilket är 12 timmar. Ett relativt nytt sätt att öka öppettiden och medborgarnas tillgång till biblioteket är en modell som kallas meröppet.

Det första meröppna biblioteket i Sverige startades i Lund 2009. I dagsläget har cirka 90 kommuner meröppna bibliotek och antalet ökar snabbt. Ett meröppet bibliotek innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare vissa tider, även när det inte finns personal på plats. Tillgång ges till litteratur och information, men också biblioteket som mötesplats. Enköping har i april 2018 ännu inget meröppet bibliotek.

Örsundsbro först ut som "meröppet bibliotek"

Ett av Upplevelsenämnden mål för 2018 är att inleda arbetet med meröppna bibliotek. Först ut blir biblioteket i Örsundsbro som någon gång efter sommaren ska bli Enköpings kommuns första meröppna bibliotek.

Ökad tillgänglighet

De förväntande effekterna med meröppet bibliotek är att fler invånare kommer att få ökad tillgång till biblioteket genom möjligheten att besöka detsamma på tider som bättre passar de egna förutsättningarna. Effekterna av detta kommer att följas med avseende på bland annat antal besök och boklån.

Utöver en ökad nyttjandefrekvens ska det meröppna biblioteket ge mer likvärdig tillgång till bibliotekets tjänster och utbud. Möjligheten att också använda biblioteket som mötesplats ska också bidra till inkludering och social hållbarhet.