Resultat och analys

Ta del av kvalitetsrapporter för olika verksamheter inom kommunen, exempelvis olika brukar­undersökningar eller andra resultat eller rapporter där kommunen visar upp vad vi är bra på liksom förbättrings­områden.

Hela kommunen

Kommunkompassen 2018, Sveriges Kommuner och Landstings analys av kommuners sätt att arbeta

Kommunens kvalitet i korthet 2017 (KKiK)

KKiK mätte under 2017 bland annat:

Arbetsmarknad och etablering

Trendbrott i nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Medborgare och demokrati

Medborgarundersökning 2017

Facebook

Resultat av SCB:s Medborgarundersökning 2017 om användandet av Enköpings kommuns Facebook (pdf, 63.6 kB)

Vatten, avlopp, gator och parker

Undersökningen "Kritik på teknik" om Enköpings vatten och avlopp (pdf, 5.8 MB)
Undersökningen "Kritik på teknik" om Enköpings gator och parker (pdf, 6.2 MB)

Socialt stöd

Socialförvaltningens brukarundersökning 2018
Socialförvaltningens brukarundersökning 2017
Socialförvaltningens brukarundersökning 2016

Vård och omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningens kundundersökning 2017

Webbplats

Prisbelönt webb – Sveriges bästa kommunwebb 2017
Resultat av SCB:s Medborgarundersökning 2017 om användandet av Enköpings kommuns webbplats enkoping.se
(pdf, 93.6 kB)

Näringsliv och företag

Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet i Sveriges kommuner
SKL:s Nöjd-Kund-Index 2017

Platsen Enköping

Bilden av Enköpings kommun som plats
Enköping är fjärde bästa platsen att bo på i Sverige

Medarbetare

Starka resultat i medarbetarenkäten