Kommu­nens organi­sation

Kommunen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder, bolag och förbund.

Enköpings kommun har nio politiska nämnder förutom kommunstyrelsen. Kommunens nämnder är uppdelade utifrån olika verksamhetsområden. Nämnderna bestämmer till exempel hur kommunens tjänstemän ska sköta förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg. Till varje nämnd hör en förvaltning som består av tjänstemän.

Vanliga frågor

Hur många arbetar i kommunen?

​Det finns cirka 3 000 anställda inom Enköpings kommun.

Fördjupning