Enköpings kommuns moderbolag

Hitta sammanträdesdatum och läs om ägarförhållanden för Enköpings kommuns moderbolag.

Ett moderbolag är det företag i en koncern (grupp) som har det bestämmande inflytandet. De övriga företagen i koncernen kallas för dotterbolag och det finns ingen gräns för hur många dotterbolag som kan ingår i en och samma koncern.

Enköpings kommuns moderbolag AB ägs till 100 procent av Enköpings kommun och är moderbolag till AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) och ENA Energi AB.

Vd för Enköpings kommuns moderbolag är Ulrika K Jansson.

 

Sammanträdes­datum 2021

Under 2021 sammanträder Enköpings kommuns moderbolag på Linbanegatan 12 den:

  • 26 januari
  • 9 mars
  • 20 april
  • 11 maj
  • 8 juni
  • 24 augusti
  • 14 september
  • 12 oktober
  • 9 november