Samman­träden

Här hittar du information om när och var kommunens alla nämnder sammanträder.

Sammanträdes­datum 2020

Här hittar du alla nämnders sammanträdesdatum. Kallelser och protokoll hittar du här.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder måndagar klockan 18. Lokal: Korsängsskolans aula.


Feb

Mars

April

Maj

Juni

Sep

Okt

Nov

Dec

Datum

3

2

14

11

8

21

19

16

14


Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder tisdagar klockan 13. Lokal: Kungsängslilja, Linbanegatan 12.


Jan

Feb

Mars

April

Maj

Sep

Okt

Nov

Datum

14

11

17

21

19

1,29

27

24


Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott, PLEX

Utskottet sammanträder torsdagar klockan 09. Lokal: Annebergrummet Gnejsgatan 8.


Jan

Mars

April

Juni

Sep

Okt

Nov

Dec

Datum

23

5

2, 30

4

10

8

5

10


Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder onsdagar. Lokal: Konferensrum Korsängen, Kungsgatan 23.


Feb

Mars

April

Maj

Juni

Sep

Okt

Nov

Dec

Datum

5

4

1

6

10

9

7

11

9


Socialnämnden

Socialnämnden sammanträder måndagar klockan 17 Lokal: Vallbyrummet, Källgatan 4-6.


Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Datum

28

25

23

20

18

16

24

28

26

9, 23

16


Tekniska nämnden

Tekniska nämnden sammanträder onsdagar. Lokal: Annebergrummet Gnejsgatan 8.


Feb

Mars

April

Maj

Juni

Sep

Okt

Nov

Dec

Datum

26

25

29

27

17

30

28

25

16


Upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden sammanträder torsdagar. Lokal: Vattunmannen Kaptensgatan 23.


Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Sep

Okt

Nov

Dec

Datum

23

13

12

23

14

11

10

15

12

10


Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder onsdagar. Lokal: Linbanegatan 12.


Jan

Feb

Mars

Maj

Juni

Sep

Okt

Nov

Dec

Datum

30

27

26

7

18

24

22

19

17


Valnämnden

Valnämnden sammanträder tisdagar. Lokal: Linbanegatan 12.


Mars

Nov

Datum

17

10


Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder torsdagar. Lokal: Hantverkshuset, Rådhusgatan 8.


Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Datum

30

27

26

23

28

25

26

24

29

26

17


Överförmyndarnämnden

Besök Region Uppsalas webbplats för överförmyndarnämndens sammanträden.

Organisations­schema

Här kan du se kommunens organisation.