Press­kontakter

Här har du kontaktuppgifter till kommunikationschef, presskontakter och ansvariga politiker.

Kontakta oss för frågor

Behöver du svar på en fråga som rör en specifik förvaltning? Nedan finner du alla kommunikatörer och politiker i Enköpings kommun som kan ge dig svar på dina frågor.

Kommunika­tionschef

Kommunikationschef

Cecilia Toresäter
Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0171-62 50 36
E-post: cecilia.toresater@enkoping.se

Presskontakter förvaltningar

Kommunledningsförvaltningen

Johan Svensson
Kommunikationsstrateg
Telefon: 0171-62 72 86
E-post: johan.svensson@enkoping.se

Utbildningsförvaltningen

Maja Geffen
Kommunikationsstrateg
Telefon: 0171-62 51 56
E-post: maja.geffen@enkoping.se

Tina Engström
Kommunikatör
Telefon: 0171-62 62 93
E-post: tina.engstrom@enkoping.se

Oskar Bernövall
Kommunikatör
Telefon: 0171-62 69 78
E-post: oskar.bernovall@enkoping.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

Johan Svensson
Kommunikationsstrateg
Telefon: 0171-62 72 86
johan.svensson@enkoping.se

Socialförvaltningen

Jessica Lindegren
Kommunikatör
Telefon: 0171-62 61 72
E-post: jessica.lindegren@enkoping.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sara Bergström
Kommunikatör
Telefon: 0171-62 63 73
E-post: sara.bergstrom@enkoping.se

Annika Westerberg
Kommunikatör
Telefon: 0171-62 74 14
E-post: annika.westerberg@enkoping.se

Upplevelseförvaltningen

Cajsa Möller
Kommunikationsstrateg och teamledare kommunikationsavdelningen
Telefon: 0171-62 62 85
E-post: cajsa.moller@enkoping.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Jessica Lindegren
Kommunikatör
Telefon: 0171-62 61 72
E-post: jessica.lindegren@enkoping.se

Presskontakter politiker

Kommunalråd

Ingvar Smedlund (M)
Finanskommunalråd
Telefon: 0171-62 62 12
E-post: ingvar.smedlund@politiker.enkoping.se

Ulrika Ornbrant (C)
Kommunalråd
Telefon: 0171-62 80 04
E-post: ulrika.ornbrant@politiker.enkoping.se

Jesper Englundh (S)
Oppositionsråd
Telefon: 0171-62 80 05
E-post: jesper.englundh@politiker.enkoping.se

Presskontakter nämnder

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Mats Flodin (M)
Ordförande
Telefon: 070-661 72 44
E-post: mats.flodin@politiker.enkoping.se

Vård- och omsorgsnämnden

Bitte Myrsell (M)
Ordförande
Telefon: 073-434 61 65
E-post: bitte.myrsell@politiker.enkoping.se

Socialnämnden

Peter Book (M)
Ordförande
Telefon: 070-693 69 50
E-post: peter.book@politiker.enkoping.se

Tekniska nämnden

Tomas Rådkvist (MP)
Ordförande
E-post: tomas.radkvist@politiker.enkoping.se
Telefon: 070-625 90 12

Upplevelsenämnden

Kristina Eriksson (KD)
Ordförande
Telefon: 070–606 66 46
E-post: kristina.eriksson@politiker.enkoping.se

Miljö- och byggnadsnämnden

Jan Fredriksson (C)
Ordförande
Telefon: 0171-62 65 89
E-post: jan.fredriksson@politiker.enkoping.se