Logotyper

Här hittar du logotyper framtagna för platsvarumärket som kan användas vid marknadsföring av Enköping som plats.

Logotyp för plats­varumärket

Logotypen för platsvarumärket, Enköping – Sveriges närmaste stad, får användas av alla som på något sätt marknadsför platsen Enköping mot besökare, näringsliv och målgrupper. Såväl inom som utanför kommunens gränser. Turistnäring, tillverkande industri, reklambyråer, idrottsföreningar, hotell och restauranger, offentlig förvaltning, desto fler som använder platsvarumärket i sin kommunikation, desto större blir den kraft som kommer alla i kommunen Enköping tillgodo.

Några exempel på hur det kan användas

  • Företag kan använda platsvarumärket i kombination med egen kommunikation för att attrahera nya medarbetare eller kunder.
  • Kommunen och turistföretag kan använda det för att visa en gemensam bild vilket stärker Enköping som besöksplats.
  • Alla som bor i Enköping kan prata om platsvarumärket med vänner och kollegor i hela landet för att berätta vad kommunen Enköping står för.
  • Platsvarumärket kan användas i all kommunikation som vill förmedla bilden av Enköping. Såväl inom kommunen samt i näringsliv och föreningar.

Logotypen får inte formförändras - plattas ihop eller dras isär. Skicka mejl till kommmunikation@enkoping.se för att få manualen för Enköpings platsvarumärke för mer information om hur logotypen ska användas.

Nedan kan du ladda ner logotypen i formaten .png och .eps. Png kan användas i dokument, på webben och print. Eps används bland annat till annonser, större printformat.