Mål, budget och uppföljning

Kommunens vision och strategiska mål är en utgångspunkt när kommunen planerar och följer upp sin verksamhet, från budget till årsredovisning.

Kommunen har en vision som är politiskt beslutad. Den sträcker sig till år 2030. Dessutom finns strategiska mål för åren 2016–2019.

Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens budget. Budgeten ingår i ett dokument som kallas Samhällsbygget Enköping. Där finns även övergripande verksamhetsplan och strategiska mål, det vill säga långsiktiga mål.

Varje år gör kommunen en övergripande årsredovisning. Där hittar du förvaltningsberättelser, verksamhetsberättelser, investeringar och räkenskaper.

Vanliga frågor

Hur stor budget har nämnderna?

Fördelningen i 2019 års budget:

  • Vård- och omsorgsnämnden har 815,5 miljoner kronor.
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 1 132,4 miljoner kronor.
  • Socialnämnden har 197,6 miljoner kronor.
  • Upplevelsenämnden har 123,4 miljoner kronor.
  • Tekniska nämnden har 113,1 miljoner kronor.
  • Kommunstyrelsen har 91,4 miljoner kronor.
  • Miljö- och byggnadsnämnden har 24,1 miljoner kronor.
  • Överförmyndarnämnden har 4,9 miljoner kronor.
  • Valnämnden har 1,1 miljoner kronor.
Var hittar jag äldre budgetdokument och årsredovisningar?

Kontakta kommunens Kontaktcenter om du vill få tag på äldre versioner av årsredovisningar, verksamhetsplaner och budgetar.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?