Vägar för att påverka

Du kan påverka genom att välja vilka politiker som ska styra kommunen. Även mellan valen kan du påverka genom att kontakta politiker eller göra din röst hörd i andra sammanhang.

Olika vägar att gå

Kommunens politiker fattar beslut som påverkar ditt vardagsliv, till exempel hur ditt bostadsområde ska utvecklas, om förskolor och skolor och om gator och parker. I ett demokratiskt samhälle behövs delaktiga medborgare.

Kontakta politiker

Du kan kontakta våra politiker. Alla förtroendevalda finns samlade i vårt förtroendemannaregister som du kan söka i. Sök i vårt förtroendemannaregister.

Överklaga

Du kan också överklaga ett beslut som du är missnöjd med för att ändra det. Om hur du gör för att överklaga ett beslut.

Medborgardialoger

Kommunen bjuder även in till medborgardialoger, särskilt när det gäller större byggprojekt. En medborgardialog är, precis som det låter, en dialog mellan en kommuns invånare och beslutsfattare i en viss fråga. Medborgardialogen går ut på att samla in åsikter, tankar och idéer och helt enkelt ge medborgare en möjlighet att tycka till i en fråga innan ett beslut tas.

Synpunkter

Om du har synpunkter eller klagomål på kommunens verksamhet kan du skicka in dem via webbplatsen. Dina synpunkter är viktiga och du får självklart vara anonym. Det du skriver till oss blir en allmän handling och kan läsas av allmänheten.

Fler sätt att påverka

Du kan göra en felanmälan, lämna klagomål och synpunkter och eller ett medborgarförslag. Om skillnaderna mellan dessa och hur du påverkar.