Vilka styr kommunen?

Den politiska ledningen består av en koalition av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Tillsammans har de 23 av 51 mandat i kommunfullmäktige.

Den högsta beslutande nivån

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande nivån i kommunen. Kommunfullmäktige i Enköping består av 51 folkvalda politiker från åtta olika partier. En plats i kommunfullmäktige kallas för mandat. Att få mandat i en kommun betyder att få en ordinarie plats i kommunfullmäktige. Varje parti får mandat utifrån hur invånarna har röstat. Flest röster ger flest mandat.

Fördelningen i kommunfullmäktige 2018–2022 ser ut så här vad gäller mandat och hur många procent av rösterna som partierna fått i valet:

Skriv tabellbeskrivning här

Parti

Mandat

Procent

Moderaterna11 stycken20,63 %
Centerpartiet6 stycken11,71 %
Liberalerna2 stycken4,12 %
Kristdemokraterna2 stycken4,22 %
Socialdemokraterna13 stycken25,31 %
Vänsterpartiet2 stycken4,12 %
Sverigedemokraterna8 stycken14,64 %
Nystart Enköping5 stycken9,25 %
Illustration över mandatfördelningen i Enköpings kommun. Se tabell före bilden.

Illustration över mandatfördelning i Enköpings kommun

Politiska nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka politiska nämnder som kommunen ska ha och utser ledamöter och ersättare till nämnderna. Kommunfullmäktige styr kommunens verksamhet genom att ge nämnderna uppdrag och ansvarsområden.

En av nämnderna är kommunstyrelsen. Den har ett speciellt uppdrag att leda kommunens verksamheter genom samordnad styrning. Det innebär att kommunstyrelsen kan bestämma över de andra nämnderna inom vissa områden.

Så gick det i valet till Europaparlamentet 2019 på data.val.ses webbplats

Så gick det i valet 2018

Hur kommunens organisation är uppbyggd

Om kommunens nämnder