Hur går ett kommun­val till?

Det svenska valsystemet ska spegla folkets politiska vilja. Därför fördelas platserna i kommunfullmäktige i förhållande till antalet röster som partierna fått i valet.

Rösta i kommunvalet

Vart fjärde år är det val till kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen och regionen. Vart femte år är det val till Europaparlamentet.

För att få rösta i kommunalvalet ska du vara folkbokförd i kommunen och ha fyllt 18 år senast på valdagen, samt antingen:

  • vara svensk medborgare,
  • vara medborgare i någon av EU:s medlemsstater, Norge eller Island, eller
  • vara medborgare i en stat utanför EU och ha varit folkbokförd i Sverige i minst tre år.

Rösträtten bestäms 30 dagar före valdagen. Du som får rösta i kommunalvalet kan också väljas till politiska uppdrag i kommunen.

Valnämnden har hand om valen i Enköpings kommun. Varje kommun är indelad i valdistrikt. Ett valdistrikt är ett område med personer som bor runt en vallokal och som har rätt att rösta. Ett valdistrikt brukar ha mellan 1 000 och 2 000 personer.

Proportionellt valsystem

Det svenska valsystemet ska så rättvist som möjligt spegla folkets politiska vilja. Därför fördelas mandaten, platserna, i kommunfullmäktige i förhållande till antalet röster som partierna fått i valet. Om partiet får 20 procent av rösterna ska partiet också få cirka 20 procent av platserna. Ett sådant valsystem kallas proportionellt.

Först räknas det fram hur många mandat varje parti ska ha. Sedan räknas det fram vilka av partiets kandidater som ska få mandaten.