Demokrati­portal

Här kan du läsa om hur kommunen styrs, hur besluten fattas och hur du kan påverka.

Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av invånarna. Det betyder att invånarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför sina uppdrag.

En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga. Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där du bor och som påverkar din vardag. Till exempel skola, äldreomsorg och socialtjänst.

Hitta rätt i demokratiportalen

För att du lätt ska hitta det du söker i demokratiportalen finns en förklaring:

Så här styrs kommunen

Där hittar du information om vilka som styr kommunen, hur du som invånare kan ta del av besluten och information om hur ett kommunval går till.

Vägar för att påverka

Där hittar du information om hur du kan påverka och en beskrivning om hur beslut fattas.