Anslagstavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkänna-givanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-06-29

Paragrafer: 146-171

Anslaget: 2020-07-03

Tas ner: 2020-07-24

Sista dag att överklaga: 2020-07-23

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2020-06-22

Paragrafer: §146-166

Anslaget: 2020-07-01

Tas ner: 2020-07-23

Sista dag att överklaga: 2020-07-22

Anslag 8.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2020-06-17

Paragrafer: 67-81

Anslaget: 2020-06-29

Tas ner: 2020-07-22

Sista dag att överklaga: 2020-07-21

Protokoll TN 2020-06-17.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2020-06-16

Paragrafer: 92-118

Anslaget: 2020-06-24

Tas ner: 2020-07-15

Sista dag att överklaga: 2020-07-14

Protokoll 200616.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-06-16

Paragrafer: 135-144

Anslaget: 2020-06-24

Tas ner: 2020-07-15

Sista dag att överklaga: 2020-07-14

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-06-17

Paragrafer: §79-102

Anslaget: 2020-06-23

Tas ner: 2020-07-15

Sista dag att överklaga: 2020-07-14

Protokoll UAN20200617.pdf

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-06-10

Paragrafer: § 86-103

Anslaget: 2020-06-18

Tas ner: 2020-07-10

Sista dag att överklaga: 2020-07-09

Protokoll MBN 2020-06-10 sida 1.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-06-15

Paragrafer: 145 omedelbar justering, övriga paragrafer justeras i ordinarie protokoll

Anslaget: 2020-06-18

Tas ner: 2020-07-09

Sista dag att överklaga: 2020-07-08

Beslutande organ: Samordningsförbundet Uppsala län

Datum för sammanträde: 2020-06-04

Paragrafer: §10-21

Anslaget: 2020-06-18

Tas ner: 2020-07-10

Sista dag att överklaga: 2020-07-09

FS-protokoll-2020-06-04-signerat.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2020-06-15

Paragrafer: 119 omedelbar justering, övriga paragrafer justeras i ordinarie protokoll

Anslaget: 2020-06-18

Tas ner: 2020-07-09

Sista dag att överklaga: 2020-07-08

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2020-06-11

Paragrafer: 56-67

Anslaget: 2020-06-16

Tas ner: 2020-07-10

Sista dag att överklaga: 2020-07-09

Protokoll 2020-06-11.pdf

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2020-06-08

Paragrafer: §71-87

Anslaget: 2020-06-16

Tas ner: 2020-07-08

Sista dag att överklaga: 2020-07-07

protokoll kf 8 juni 2020.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2020-06-04

Paragrafer: § 46-61

Anslaget: 2020-06-12

Tas ner: 2020-07-04

Sista dag att överklaga: 2020-07-03

Protokoll_Plex 2020-06-04.pdf

Beslutande organ: Utbildningsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-03-26

Paragrafer: §29-46

Anslaget: 2020-03-31

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2020-04-20

Protokoll UAN 2020-03-26.pdf

Övriga anslag

Kungörelse samråd detaljplan för nytt gymnasium i Enköping

Fritext

Anslaget: 2020-06-12

Tas ner: 2020-08-01

Kungörelse.pdf

Kungörelsedelgivning Nynäs 6:1

Kungörelsedelgivning Nynäs 6:1 Beslut om förlängning av tidsbegränsat bygglov av förskola Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för förlängning av tidsbegränsat lov av förskola till och med 2022-08-29 på fastigheten Nynäs 6:1. Genom den här annonsen delger nämnden alla sakägare i ärendet. Beslut och handlingar finns på kontaktcenter på Torggatan 21 och på enkoping.se/anslagstavla. Eventuellt överklagande ska ha kommit in till miljö- och byggnadsförvaltningen senast 7 juli 2020. Skicka den via post eller e-post till bygglov@enkoping.se. Ange ärendenummer 2020-183, Nynäs 6:1. Enköpings kommun Miljö-och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2020-06-30

Tas ner: 2020-07-08