Anslagstavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkänna-givanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2019-07-10

Paragrafer: 202 - 203

Anslaget: 2019-07-11

Tas ner: 2019-08-02

Sista dag att överklaga: 2019-08-01

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2019-07-01

Paragrafer: 196-201

Anslaget: 2019-07-05

Tas ner: 2019-07-30

Sista dag att överklaga: 2019-07-29

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2019-06-25

Paragrafer: 68-79

Anslaget: 2019-07-01

Tas ner: 2019-07-23

Sista dag att överklaga: 2019-07-22

VON-protokoll 190625.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2019-06-19

Paragrafer: §73-87

Anslaget: 2019-06-28

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2019-07-21

Justerat protokoll 19-06-19.pdf

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu