Anslagstavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkänna-givanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Kommunstyrelsens personalutskott

Datum för sammanträde: 2019-03-11

Paragrafer: 9-15

Anslaget: 2019-03-22

Tas ner: 2019-04-13

Sista dag att överklaga: 2019-04-12

Protokoll PU 2019-03-11.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2019-03-19

Paragrafer: 4-6

Anslaget: 2019-03-20

Tas ner: 2019-04-11

Sista dag att överklaga: 2019-04-10

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2019-03-11

Paragrafer: 78-93

Anslaget: 2019-03-19

Tas ner: 2019-04-10

Sista dag att överklaga: 2019-04-09

Beslutande organ: Tekniska nämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2019-03-13

Paragrafer: §8

Anslaget: 2019-03-18

Tas ner: 2019-04-09

Sista dag att överklaga: 2019-04-08

Protokoll.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2019-03-13

Paragrafer: §46-49

Anslaget: 2019-03-14

Tas ner: 2019-04-11

Sista dag att överklaga: 2019-04-10

Protokoll UAN extra 190313.pdf

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2019-03-06

Paragrafer: § 44-79

Anslaget: 2019-03-14

Tas ner: 2019-04-06

Sista dag att överklaga: 2019-04-05

Protokoll MBN 2019-03-06 sida 1.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2019-03-07

Paragrafer: § 11-18

Anslaget: 2019-03-13

Tas ner: 2019-04-04

Sista dag att överklaga: 2019-04-03

Protokoll Plex 2019-03-07.pdf

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2019-03-04

Paragrafer: §16-28

Anslaget: 2019-03-13

Tas ner: 2019-04-04

Sista dag att överklaga: 2019-04-03

Protokoll från kommunfullmäktige den 4 mars 2019.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2019-02-27

Paragrafer: §30-45

Anslaget: 2019-03-06

Tas ner: 2019-04-04

Sista dag att överklaga: 2019-04-03

Protokoll UAN 190227.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2019-02-28

Paragrafer: 13-26

Anslaget: 2019-03-05

Tas ner: 2019-03-27

Sista dag att överklaga: 2019-03-26

Protokoll.2019-02-28.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2019-02-27

Paragrafer: 25-28

Anslaget: 2019-03-02

Tas ner: 2019-03-25

Sista dag att överklaga: 2019-03-22

VON-protokoll 190227.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2019-02-21

Paragrafer: 8-24

Anslaget: 2019-03-01

Tas ner: 2019-03-25

Sista dag att överklaga: 2019-03-22

[2019-03-01]

Övriga anslag

Kungörelse

Kungörelse samråd detaljplan för Ekudden

Anslaget: 2019-03-20

Tas ner: 2019-04-22

Information om förbindelsepunkter_Dp_Ekudden.pdf

Samråd för detaljplan Ekudden

Fritext

Anslaget: 2019-03-21

Tas ner: 2019-04-22

Samrådshandlingar för Ekudden.pdf