Anslagstavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkänna-givanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2018-11-20

Tas ner: 2018-12-04

Datum för sammanträde: 2018-12-03

Kallelse kf 2018-12-03.pdf

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2018-11-06

Paragrafer: 10-12

Anslaget: 2018-11-20

Tas ner: 2018-12-12

Sista dag att överklaga: 2018-12-11

Protokoll ksau 2018-11-06.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2018-11-13

Paragrafer: 176-191

Anslaget: 2018-11-20

Tas ner: 2018-12-12

Sista dag att överklaga: 2018-12-11

Protokoll ks 2018-11-13.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2018-11-06

Paragrafer: 168-175

Anslaget: 2018-11-13

Tas ner: 2018-12-05

Sista dag att överklaga: 2018-12-04

Protokoll ks 2018-11-06.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2018-11-05

Paragrafer: 318-333

Anslaget: 2018-11-09

Tas ner: 2018-12-01

Sista dag att överklaga: 2018-11-08

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2018-10-02

Paragrafer: 44-50

Anslaget: 2018-11-01

Tas ner: 2018-11-23

Sista dag att överklaga: 2018-11-22

doc07378020181031112616.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2018-10-25

Paragrafer: § 85-95

Anslaget: 2018-10-30

Tas ner: 2018-11-22

Sista dag att överklaga: 2018-11-21

Plex-protokoll 2018-10-25.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2018-10-23

Paragrafer: 144-167

Anslaget: 2018-10-30

Tas ner: 2018-11-21

Sista dag att överklaga: 2018-11-20

Protokoll ks 2018-10-23.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2018-09-12

Paragrafer: 62-72

Anslaget: 2018-09-19

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2018-10-10

Justerat protokoll TN 2018-09-12.pdf

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2018-06-20

Paragrafer: 170–177

Anslaget: 2018-06-28

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2018-07-19

ofn-protokoll-2018-06-20.pdf

Beslutande organ: Utbildningsnämnden

Datum för sammanträde: 2018-06-14

Paragrafer: § 82-102

Anslaget: 2018-06-21

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2018-07-12

Protokoll UN 2018-06-14.pdf

Övriga anslag

Kungörelse granskning av detaljplan för Storskogen

Fritext

Anslaget: 2018-11-07

Tas ner: 2018-11-29

Kungörelse detaljplan Storskogen.pdf