Anslagstavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkänna-givanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2019-01-08

Paragrafer: 1-3

Anslaget: 2019-01-22

Tas ner: 2019-02-13

Sista dag att överklaga: 2019-02-12

Protokoll ksau 2019-01-08.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2019-01-15

Paragrafer: 1-30

Anslaget: 2019-01-22

Tas ner: 2019-02-13

Sista dag att överklaga: 2019-02-12

Protokoll ks 2019-01-15.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2019-01-10

Paragrafer: 1-3

Anslaget: 2019-01-22

Tas ner: 2019-01-24

Sista dag att överklaga: 2019-01-23

Protokoll 2019-01-10.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2019-01-14

Paragrafer: 2-19

Anslaget: 2019-01-21

Tas ner: 2019-02-12

Sista dag att överklaga: 2019-02-11

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2019-01-09

Paragrafer: § 1-15

Anslaget: 2019-01-18

Tas ner: 2019-02-08

Sista dag att överklaga: 2019-02-07

Protokoll MBN 2019-01-09 konstituerande.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2019-01-10

Paragrafer: § 1-9

Anslaget: 2019-01-16

Tas ner: 2019-02-07

Sista dag att överklaga: 2019-02-06

Justerat protokoll TN 20190110.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2019-01-14

Paragrafer: 1

Anslaget: 2019-01-15

Tas ner: 2019-02-05

Sista dag att överklaga: 2019-02-04

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2019-01-02

Paragrafer: 1-14, 6-14, paragraf 5 är omedelbart justerad

Anslaget: 2019-01-14

Tas ner: 2019-02-04

Sista dag att överklaga: 2019-02-04

Protokoll 190102, §1-4, 6-14.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2019-01-09

Paragrafer: §1-17

Anslaget: 2019-01-11

Tas ner: 2019-02-07

Sista dag att överklaga: 2019-02-07

Protokoll UAN 190109.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2019-01-02

Paragrafer: 5, paragraf 1-4 och 6-14 justeras senare

Anslaget: 2019-01-04

Tas ner: 2019-01-25

Sista dag att överklaga: 2019-01-24

Protokoll 190102 $ 5.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2019-01-02

Paragrafer: 15-17

Anslaget: 2019-01-04

Tas ner: 2019-01-25

Sista dag att överklaga: 2019-01-24

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2018-11-14

Paragrafer: § 199-220

Anslaget: 2018-11-22

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2018-12-12

Protokoll MBN 2018-11-14 sida 1.pdf

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2018-09-12

Paragrafer: 62-72

Anslaget: 2018-09-19

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2018-10-10

Justerat protokoll TN 2018-09-12.pdf

Beslutande organ: Överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde: 2018-06-20

Paragrafer: 170–177

Anslaget: 2018-06-28

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2018-07-19

ofn-protokoll-2018-06-20.pdf

Beslutande organ: Utbildningsnämnden

Datum för sammanträde: 2018-06-14

Paragrafer: § 82-102

Anslaget: 2018-06-21

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2018-07-12

Protokoll UN 2018-06-14.pdf

Övriga anslag

Det finns inga meddelanden just nu