Anslags­tavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkänna-givanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-11-19

Paragrafer: §144-163

Anslaget: 2020-11-25

Tas ner: 2020-12-17

Sista dag att överklaga: 2020-12-16

Protokoll_UAN20201119 inkl bilagor.pdf

Beslutande organ: Kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2020-11-16

Paragrafer: §139 - 162

Anslaget: 2020-11-25

Tas ner: 2020-12-17

Sista dag att överklaga: 2020-12-16

Protokoll kommunfullmäktige 16 november 2020.pdf

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-11-11

Paragrafer: § 162-182

Anslaget: 2020-11-19

Tas ner: 2020-12-11

Sista dag att överklaga: 2020-12-10

Protokoll MBN 2020-11-11 sida 1.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens personalutskott

Datum för sammanträde: 2020-11-09

Paragrafer: 34-39§

Anslaget: 2020-11-18

Tas ner: 2020-12-10

Sista dag att överklaga: 2020-12-09

Protokoll KSPU 9 november.docx

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2020-11-05

Paragrafer: § 95-108

Anslaget: 2020-11-17

Tas ner: 2020-12-09

Sista dag att överklaga: 2020-12-08

Plex_Protokoll_20201105.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-11-09

Paragrafer: 269 - 283

Anslaget: 2020-11-13

Tas ner: 2020-12-05

Sista dag att överklaga: 2020-12-04

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-11-09

Paragrafer: 284 - 285

Anslaget: 2020-11-13

Tas ner: 2020-12-05

Sista dag att överklaga: 2020-12-04

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2020-10-28

Paragrafer: 94-110

Anslaget: 2020-11-12

Tas ner: 2020-12-04

Sista dag att överklaga: 2020-12-03

Protokoll TN 2020-10-28.pdf

Beslutande organ: Samordningsförbundet Uppsala län

Datum för sammanträde: 2020-11-06

Paragrafer: §38 - 46

Anslaget: 2020-11-06

Tas ner: 2020-11-27

Sista dag att överklaga: 2020-11-26

FS-protokoll-2020-10-23.pdf

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-10-29

Paragrafer: 78-89

Anslaget: 2020-11-06

Tas ner: 2020-11-27

Sista dag att överklaga: 2020-11-26

Protokoll 201029.pdf

Övriga anslag

Kungörelse – Förlängning av bygglov förtillfälliga modulbodar på Linbanegatan

Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har fått in en ansökan om förlängning av tidsbegränsat lov för modulbodar för tillfällig provtagning på fastigheten Galgvreten 3:10. Det tillfälliga bygglovet avses gälla fram till 2021-12-31. Förslaget innebär en avvikelse avseende placering av modulbodarna på prickmark, mark som inte får bebyggas. Innan miljö- och byggnadsnämnden fattar ett beslut kan du lämna skriftliga synpunkter på ärendet. Handlingarna som hör till ärendet finns i kontaktcenter på Torggatan 21 i Enköping och på enkoping.se/anslagstavla. För att vi ska kunna ta ställning till dina synpunkter behöver vi dem senast 2020-12-10. Skriv att synpunkterna rör ärende 2020-799, Galgvreten 3:10. Skicka dina synpunkter via e-post till bygglov@enkoping.se eller per brev till: Enköpings kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2020-11-26

Tas ner: 2020-12-11

Kungörelse 2020-799 Galgvreten 3-10.pdf

Kungörelsedelgivning Albäck 3:139 – Beslut om bygglov föruppsättning av skylt

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för uppsättning av skylt på fastigheten Albäck 3:139. Genom den här annonsen delger nämnden alla sakägare i ärendet. Beslut och handlingar finns på kontaktcenter på Torggatan 21 och på enkoping.se/anslagstavla. Eventuellt överklagande ska ha kommit in till miljö- och byggnadsförvaltningen senast 16 december 2020. Skicka den via post eller e-post till bygglov@enkoping.se. Ange ärendenummer 2020-678, Albäck 3:139. Enköpings kommun Miljö-och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2020-11-26

Tas ner: 2020-12-17

Kungörelsedelgivning 2020-687 Albäck 3-139.pdf

Kungörelsedelgivning Galgvreten 2:35 – Beslut om bygglov föruppsättning av skylt

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för uppsättning av skylt på fastigheten Galgvreten 2:35. Genom den här annonsen delger nämnden alla sakägare i ärendet. Beslut och handlingar finns på kontaktcenter på Torggatan 21 och på enkoping.se/anslagstavla. Eventuellt överklagande ska ha kommit in till miljö- och byggnadsförvaltningen senast 16 december 2020. Skicka den via post eller e-post till bygglov@ enkoping.se. Ange ärendenummer 2020-681, Galgvreten 2:35. Enköpings kommun Miljö-och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2020-11-26

Tas ner: 2020-12-17

Kungörelsedelgivning 2020-681 Galgvreten 2-35.pdf

Kungörelsedelgivning Romberga 3:3 – Beslut om bygglov föruppsättning av skylt

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för uppsättning av skylt på fastigheten Romberga 3:3. Genom den här annonsen delger nämnden alla sakägare i ärendet. Beslut och handlingar finns på kontaktcenter på Torggatan 21 och på enkoping.se anslagstavla. Eventuellt överklagande ska ha kommit in till miljö- och byggnadsförvaltningen senast 16 december 2020. Skicka den via post eller e-post till bygglov@enkoping.se. Ange ärendenummer 2020-679, Romberga 3:3. Enköpings kommun Miljö-och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2020-11-26

Tas ner: 2020-12-17

Kungörelsedelgivning 2020-679 Romberga 3-3.pdf

Kungörelsedelgivning Rymningen 8:6 – Beslut om bygglov för teknikbod

Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov för nybyggnad av teknikbod på fastigheten Rymningen 8:6. Genom den här annonsen delger nämnden alla sakägare i ärendet. Beslut och handlingar finns på kontaktcenter på Torggatan 21 och på enkoping.se/ anslagstavla. Eventuellt överklagande ska ha kommit in till miljö och byggnadsförvaltningen senast 17 december 2020. Skicka den via post eller e-post till bygglov@enkoping.se. Ange ärendenummer 2020-651, Rymningen 8:6. Enköpings kommun Miljö-och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2020-11-26

Tas ner: 2020-12-18

Kungorelsedelgivning-2020-651 rymningen 8-6.pdf