Enköpings kommuns moder­bolag AB

Enköpings kommuns moderbolag AB ägs till 100 procent av Enköpings kommun.

Bolaget är moderbolag till AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) och ENA Energi AB.

Vd för Enköpings kommuns moderbolag är Ulrika K Jansson.

Vanliga frågor

Ett moderbolag är det företag i en koncern (grupp) som har det bestämmande inflytandet. De övriga företagen i koncernen kallas för dotterbolag och det finns ingen gräns för hur många dotterbolag som kan ingår i en och samma koncern.

Under 2021 sammanträder Enköpings kommuns moderbolag på Linbanegatan 12 den 26 januari, 9 mars, 20 april, 11 maj, 8 juni, 24 augusti, 14 september, 12 oktober och 9 november.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?