Rösta i valet

Du kan rösta på flera olika sätt i det allmänna valet 2022. Du kan förtidsrösta, genom ambulerande röstmottagare, genom bud, från utlandet eller på valdagen.

Fel namn på vallokal i röstkort

Det har uppmärksammats att det står fel namn på vallokalen i röstkorten för valdistrikt Enögla, Västerleden Norra och Västerleden Södra. Vallokalen för dessa valdistrikt heter Enöglaskolan, inte Västerledsskolan.

 • Du som bor i valdistrikt Enögla ska rösta i ett av Enöglaskolans klassrum.
 • Du som bor i valdistrikt Västerleden Norra ska rösta i Enöglaskolans matsal.
 • Du som bor i valdistrikt Västerleden Södra ska rösta i Enöglaskolans matsal.

Adress: Västerleden 155, 745 62 Enköping

Förtidsrösta

Från 24 augusti kan du förtidsrösta på följande platser (med reservation för ändringar).

 • Enköping: Biblioteket, Ågatan 29. Måndag–fredag klockan 10–20, lördag-söndag fram till och med 10 september klockan 10-17, samt söndag 11 september klockan 8-20.
 • FUB-lokalen, Drottninggatan 1. Måndag-fredag, klockan 10-20, lördag-söndag , klockan 10-17.
 • Fjärdhundra: Biblioteket. Måndag, klockan 13-15.30, torsdag, klockan 16-19, fredag, klockan 9.30-13.
 • Örsundsbro: Liljegården. Måndag klockan 13-16, tisdag klockan 16-19, torsdag klockan 13-15.30 och klockan 16-19, lördag klockan 11-14.
 • Grillby: Tallgårdens omvårdnadsboende. Tisdagar klockan 15-19, fredagar klockan 09.30-13.00, lördagar klockan 10-13.

Förtidsröstningslokaler med begränsade öppettider

Röstmottagningen i dessa lokaler är främst avsedd för de som vistas här, samt för anhöriga och personal.

 • Lasarettet: torsdag 1 september klockan 8-10, torsdag 8 september, klockan 13-15.
 • Enköping: Regementet, Soldathemmet vid Enköpings garnison. Onsdag 24 augusti klockan 8–12. Torsdag 25 augusti klockan 8–12.

Ambulerande röstmottagare

Du som inte har möjlighet att själv ta dig till en vallokal på grund av sjukdom, funktionsvariation eller ålder kan rösta genom att ambulerande röstmottagare kommer hem till dig.

Rösta på valdagen den 11 september 2022

På ditt röstkort står det vilken vallokal du har. Alla vallokaler har öppet klockan 8–20 på valdagen. Nedan listas valdistrikt: vallokal

 • Bergvreten: Bergvretenskolans matsal
 • Bredsand: Främjarstugan
 • Enögla: Enöglaskolan
 • Fanna: Bergvretenskolan matsal 2
 • Fjärdhundra: Fjärdhundraskolans matsal
 • Grillby: Grillbyskolans matsal
 • Gånsta: Westerlundska gymnasiet klassrum
 • Hummelsta: Hummelsta idrottshall
 • Korsängen: Westerlundska gymnasiet matsal
 • Kryddgården: Westerlundska gymnasiet matsal
 • Lillkyrka: Lillkyrkaskolans matsal
 • Munksundet: Munksundsskolans matsal
 • Romberga: Rombergaskolans gymnastiksal
 • Skolsta: Skolstaskolans matsal
 • Sparrsätra: Säfsta bygdegård
 • S:t Ilian Norra: S:t Ilianskolans matsal
 • S:t Ilian Södra: S:t Ilianskolan uppehållsrum
 • Svinnegarn: Enköpings-Näs bygdegård
 • Torstuna: Österundagården
 • Västerleden Norra: Enöglaskolans matsal
 • Västerleden Södra: Enöglaskolans matsal
 • Åkersberg: Åkersbergs förskola, matsal
 • Örsundsbro Västra: Örsundsbroskolan matsal
 • Örsundsbro Östra: Örsundsbroskolan matsal

Rösta från utlandet

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på många ambassader eller konsulat.

Rösta genom bud

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Du kan också utse ett bud som lämnar in din röst, om du inte kan ta dig till vallokalen.

Har du frågor?

Valnämnden
E-post: valnamnden@enkoping.se

Kommunens valsamordnare.
E-post: pernilla.madesater@enkoping.se
Telefon: 0171-62 54 89