Anmäl intresse som röst­mottagare

Anmäl ditt intresse för att arbeta med valet 2022 senast 2 juni. Som röstmottagare kan du arbeta med valet på valdagen den 11 september och/eller under förtidsröstningen den 24 augusti–11 september.


Skriv ditt namn

Skriv adressen till din e-post

Skriv ditt telefonnummer

Skriv din postadress

Skriv ditt postnummer
Valdagen den 11 september 2022
Valdagen den 11 september 2022

Utbildning för valdagen (kvällstid)
Utbildning för valdagen (kvällstid)


Välj vilken dag du vill utbilda dig inför valdagen

Skriv vilket valdistrikt du helst skulle jobba i
Förtidsröstningen 24 augusti-11 september 2022
Förtidsröstningen 24 augusti-11 september 2022

Utbildning för förtidsröstningen (kvällstid)
Utbildning för förtidsröstningen (kvällstid)


Välj vilken dag du vill utbilda dig inför förtidsröstningen

Förtidsröstning 24 augusti – 11 september

Distrikt och lokal (med reservation för ändring)

 • Enköping: FUB-lokalen, biblioteket
 • Enköping: Regementet
 • Fjärdhundra: Biblioteket
 • Grillby: Tallgårdens omvårdnadsboende
 • Örsundsbro: Liljegården

Valdagen 11 september

Distrikt och lokal (med reservation för ändring)

 • Bergvreten: Bergvretenskolans matsal
 • Bredsand: Främjarstugan
 • Enögla: Fritidsgård Västerledstorg
 • Fanna: Bergvretenskolan matsal 2
 • Fjärdhundra: Fjärdhundraskolans matsal
 • Grillby: Grillbyskolans matsal
 • Gånsta: Westerlundska gymnasiet klassrum
 • Hummelsta: Hummelsta idrottshall
 • Korsängen: Westerlundska gymnasiet matsal
 • Kryddgården: Westerlundska gymnasiet matsal
 • Lillkyrka: Lillkyrkaskolans matsal
 • Munksundet: Munksundsskolans matsal
 • Romberga: Rombergaskolans gymnastiksal
 • Skolsta: Skolstaskolans matsal
 • Sparrsätra: Säfsta bygdegård
 • S:t Ilian Norra: S:t Ilianskolans matsal
 • S:t Ilian Södra: S:t Ilianskolan uppehållsrum
 • Svinnegarn: Enköpings-Näs bygdegård
 • Torstuna: Österundagården
 • Västerleden Norra: Västerledsskolans matsal
 • Västerleden Södra: Västerledsskolan, före detta teckningssal
 • Åkersberg: Åkersbergs förskola, matsal
 • Örsundsbro Västra: Örsundsbroskolan matsal
 • Örsundsbro Östra: Örsundsbroskolan matsal

Arvode betalas ut enligt följande

 • Röstmottagare under förtidsröstningen: 150 kronor/timme
 • Ordförande i valdistrikt under valdagen: 2 500 kronor
 • Vice ordförande i valdistrikt under valdagen: 2 300 kronor
 • Röstmottagare i valdistrikt under valdagen: 2 100 kronor
 • Arvode för utbildningskväll: 300 kronor
 • Arvode för iordningställande av vallokal: 300 kronor
 • Reserv i jour under valdagen: 400 kronor

Hantering av personuppgifter

Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du skickar in i din anmälan. Vi samlar in dem för att tillsätta valarbetare och sköta administrationen för dessa personer. Det gör vi med stöd av en intresseavvägning utifrån kommunens intresse att på ett smidigt sätt se till att de funktioner som behövs på valdagen finns på plats.

Personuppgifterna sparas under tiden vi administrerar ansökningarna. Därefter raderar vi dem. Om du blir utsedd till valarbetare kommer dina personuppgifter överföras till ditt uppdragsavtal för att kunna administrera uppdraget och din ersättning. Efter att vi upprättat ditt uppdragsavtal raderar vi dem.

Du har rätt att invända mot hur valnämnden hanterar dina personuppgifter. Då kan du vända dig till valsamordnaren. Du har också rätt att klaga till Datainspektionen.

När du fyller i detta formulär du fyller i uppgifterna i detta formulär mellanlagras de hos en leverantör innan de kommer till kommunens servrar.