Komvux, Lärvux och Sfi

Infor­mation

Adress: Östra Järnvägsgatan 10, 745 37 Enköping

Telefonnummer (kommunens kontaktcenter): 0171-62 50 00


Information från vuxen­utbildningen

Gymnasiet och yrkeshögskolan har stängt från 18 mars och komvux från 19 mars. De kommer alla att bedriva undervisningen på distans.

Om vuxenutbildningen

Komvux betyder kommunal vuxenutbildning. På Komvux kan du läsa in grundskolan och gymnasiet. Du kan också komplettera dina betyg för att söka till universitet eller högskola.

Lärvux är en del av den kommunala vuxenutbildningen. Du kan ansöka till kurser på Lärvux när du har fyllt 20 år och om du har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.

Svenska för invandrare (Sfi) ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och hur Sverige fungerar.

Vuxenutbildningscentrum där Komvux, Lärvux och SFI ingår är den enda anordnaren av vuxenutbildning i Enköping. Varje år studerar ungefär 1500 personer hos oss.

Foto av Komvux.