Komvux, Lärvux och Sfi

Adress:
Korsängsgatan 12, 749 49 Enköping

Telefonnummer:
0171-62 50 00

Öppettider reception:
Måndag- fredag 7:30-12:30

Telefontid:

Måndag- onsdag 8.00-16.30
Torsdag 8.00-18.00
Fredag 8.00-15.00

Komvux betyder kommunal vuxenutbildning. På Komvux kan du läsa in grundskolan och gymnasiet. Du kan också komplettera dina betyg för att söka till universitet eller högskola.

Lärvux är en del av den kommunala vuxenutbildningen. Du kan ansöka till kurser på Lärvux när du har fyllt 20 år och om du har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.

Svenska för invandrare (Sfi) ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och hur Sverige fungerar.

Vuxenutbildningscentrum där Komvux, Lärvux och SFI ingår är den enda anordnaren av vuxenutbildning i Enköping. Varje år studerar ungefär 1500 personer hos oss.