Joar Blå, Drömparken

Adress:
Ågatan

Avgift:
10 kronor per timme

Tid:
Max 3 timmar, använd p-skiva