Vatten­parken, Korsängen

Infor­mation

Adress: På Korsängsfältet, bakom Idrottshuset
Om Vattenparken

Vattenparken vid Korsängen är ett naturområde som kombinerar nytta med nöje. Parken renar stora delar av Enköpings regnvatten innan det släpps ut i Mälaren. Området fungerar också som ett friluftsområde och en plats för fåglar att leva på. En annan vattenpark finns vid Paddeborg, nära Ulundarondellen.

Foto på Vattenparken.