Vattenparken, Korsängen

Adress:
På Korsängsfältet, bakom Idrottshuset
Vattenparken vid Korsängen är ett naturområde som kombinerar nytta med nöje. Parken renar stora delar av Enköpings regnvatten innan det släpps ut i Mälaren. Området fungerar också som ett friluftsområde och en plats för fåglar att leva på. En annan vattenpark finns vid Paddeborg, nära Ulundarondellen.