Dröm­parken

Infor­mation

Adress: ÅgatanOm Drömparken

Drömparken är skapad av holländaren Piet Oudolf. Den har fått sitt namn av att den innehåller Oudolfs favoritplantor, hans drömplantor.

Oudolf fick uppdraget att rita parken av Enköpings tidigare stadsträdgårdsmästare Stefan Mattson och den invigdes 1996.

Parkens perenner är sammansatta för att efterlikna naturen. De är planterade i stora, täta och oregelbundna sjok för att förstärka känslan av att vara nära naturen.

Parken kännetecknas också av kraftfulla former och starka kontraster. Formerna finns tydligt i de höga cylinderformade bokhäckarna och höga perenner ger finstämnda mönster, rytmer och färger.

Perennernas variation under säsongen är ett av parkens kännetecken, men också lökväxter i olika former skapar karaktär innan perennerna har tagit över.

Även efter blomningen behåller parken sin skönhet med fröställningar och vissnande växtdelar.

Foto på Drömparken.