Hitta förvaltningar

Här hittar du besöks- och telefontider samt kontaktuppgifter till Enköpings kommuns förvaltningar.

Kommunen

Kommunhuset är nu stängt för allmänheten, och används bara till en del möten och sammanträden.

Bland annat sammanträder kommunfullmäktige och en del politiska nämnder i huset, men även deras sammanträden kommer flytta ut under året.

Kommunens kontaktcenter som förut satt i Kommunhuset sitter nu i egna lokaler på Torggatan 21. Du kan besöka dem, ringa dem eller skriva till dem om du har frågor.

Besöksadress:
Torggatan 21, Enköping

Besökstider:
Måndag – onsdag 10.00–16.30
Torsdag klockan 10.00–18.00
Fredag klockan 10.00–15.00
Lördag och söndag stängt

Telefonnummer:
0171-62 50 00

Telefontider:
Måndag–onsdag 8.00–16.30
Torsdag klockan 8.00–18.00
Fredag klockan 8.00–15.00
Lördag och söndag stängt

Postadress:
745 80 Enköping

Drop-in budget-och skuldrådgivningen:
Måndag 13.00–15.30

Faktureringsadress

Enköpings kommun
Beställnings-ID xxxxxxx, förvaltning/avdelning
Box 924
745 25 Enköping

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret arbetar med strategi, ledning och samordning mellan kommunens förvaltningar och bolag. Kommunledningskontoret tar även fram underlag till beslut åt kommunstyrelsen.

Kontaktuppgifter

Besöksadresser:
Förvaltningen sitter nu på tre olika platser:

 • Gnejsgatan 8, Enköping (HR-avdelningen)
 • Linbanegatan 8, Enköping
 • Linbanegatan 12, Enköping (bland annat kommunledningen).

Telefonnummer:
0171-62 50 00 (kommunens kontaktcenter)

Öppettider:
Måndag–fredag klockan 8.00–16.30

E-post:
kommunen@enkoping.se

Postadress:
745 80 Enköping

Politisk nämnd

Kommunstyrelsen
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Kommundirektör

Peter Lund
peter.lund@enkoping.se

Förvaltningschef

Isabell Lundqvist Eklund
isabell.l.eklund@enkoping.se

Organisation

Ekonomi
Ekonomichef
Paula Hautala
paula.hautala@enkoping.se

HR (Human Rescources)
HR-chef
Håkan Sandberg
hakan.sandberg@enkoping.se

Kansli och stab
Kansli- och stabschef
Magnus Åsman (tillförordnad)
magnus.asman@enkoping.se

Kommunikation och Kontaktcenter
Kommunikationschef
Cecilia Toresäter
cecilia.toresater@enkoping.se

Utveckling
Utvecklingschef
Christin Tjärnheden
christin.tjarnheden@enkoping.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar främst utifrån miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och smittskyddslagen.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Kungsgatan 23 (i Paushuset)

Telefonnummer:
0171-62 50 00 (kommunens kontaktcenter)

Öppettider:
Måndag–fredag klockan 7.30–16.30

E-post:
kommunen@enkoping.se

Postadress:
745 80 Enköping

Politisk nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Förvaltningschef

Magnus Holmberg Muhr
magnus.holmberg.muhr@enkoping.se

Organisation

Byggavdelningen
Avdelningschef
Christina Gortcheva
christina.gortcheva@enkoping.se

Kart-och GIS-avdelningen
Avdelningschef
Per Lindblad
per.lindblad@enkoping.se

Miljöavdelningen
Tillförordnad avdelningschef
Alisa Musić
alisa.music@enkoping.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med samhällsbyggnad och samhällsutveckling. Förvaltningen ansvarar för:

 • kommunalt vatten och avlopp
 • kommunens fastigheter
 • gator inom tätorterna
 • parkmiljöer
 • måltider för förskola, skola och inom vård och omsorg.

I uppdraget ingår också detaljplanearbete och markberedskap för bostäder och arbetsplatser.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Gnejsgatan 8, Enköping

Telefonnummer:
0171-62 50 00 (kommunens kontaktcenter)

Öppettider:
Måndag–fredag klockan 7.30–16.30

E-post:
kommunen@enkoping.se

Postadress:
745 80 Enköping

Politisk nämnd

Tekniska nämnden
Plex-utskottet

Förvaltningschef

Gunilla Fröman
gunilla.froman@enkoping.se

Organisation

Fastigheter
Fastighetschef
Katarina Härner
katarina.harner@enkoping.se

Måltidsservice
Kostchef
Viktoria Grönholm
viktoria.gronholm@enkoping.se

Parker och gator
Park- och gatuchef
Jörgen Wihlner
jorgen.wihlner@enkoping.se

Plan och exploatering
Plan- och exploateringschef
Patrik Holm
patrik.holm@enkoping.se

Ekonomi och administration
Avdelningschef
Magnus Lindberg
magnus.lindberg@enkoping.se

Städservice
Städchef
Kent Möller Andersen
kent.moller.andersen@enkoping.se

Utveckling och kommunikation
Utvecklingschef
Frida Magnusson
frida.magnusson@enkoping.se

Vatten och avlopp
VA-chef
Danielle Littlewood
danielle.littlewood@enkoping.se

Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen ansvarar för intern service till samtliga kommunens förvaltningar samt i förekommande fall kommunens bolag.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Kungsgatan 39, Enköping

Telefonnummer:
0171-62 50 00 (kommunens kontaktcenter)

E-post:
kommunen@enkoping.se

Postadress:
745 80 Enköping

Politisk nämnd

Kommunstyrelsen

Förvaltningschef

Isabell Lundqvist Eklund
isabell.l.eklund@enkoping.se

Organisation

Ekonomi- och löneservice
Avdelningschef
Linda Beijer
linda.beijer@enkoping.se

It- och teleservice
Avdelningschef
Patrik Nyström
patrik.nystrom@enkoping.se

Kundstöd och logistik
Avdelningschef
Martin Hansen
martin.hansen@enkoping.se

Medarbetarservice
Avdelningschef
Ewa Schild
ewa.schild@enkoping.se

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen fattar beslut om socialtjänst, hjälper människor i nöd och förebygger brott.​

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Källgatan 4–6, Enköping

Telefonnummer:
0171-62 50 00 (kommunens kontaktcenter)
0171-62 51 00 (mottagning barn och familj)
0171-62 55 20 (mottagning vuxen och försörjningsstöd)

Öppettider och telefontider:

Socialförvaltningen (öppettid)

 • Måndag–torsdag klockan 8–16.30
 • Fredag 8–16
 • Lunchstängt klockan 11.45–12.45

Receptionen är bemannad måndag–fredag klockan 9.30–11.45 och 12.45–15.30.

Mottagning barn och familj (telefontid)

 • Måndag klockan 9–11
 • Tisdag klockan 13.30–15.30
 • Onsdag–fredag klockan 9–11

Mottagning vuxen och försörjningsstöd (telefontid)

 • Måndag klockan 9.45–11.45, drop-in klockan 13–15
  På drop-in kan du som vill göra en ny ansökan eller anmälan besöka oss utan att boka tid.
 • Tisdag–fredag klockan 9.45–11.45

E-post:
kommunen@enkoping.se

Postadress:
745 80 Enköping

Politisk nämnd

Socialnämnden

Förvaltningschef

Socialchef
Elisabeth Kántor
elisabeth.kantor@enkoping.se

Organisation

Myndighetsutövning
Tillförordnad enhetschef barn och familj
Ulrika Björn
ulrika.bjorn@enkoping.se

Enhetschef vuxna och försörjningsstöd
Ulrika Björn
ulrika.bjorn@enkoping.se

Öppenvård
Enhetschef barn och familj
Ann-Marie Nilsson
ann-marie.nilsson@enkoping.se

Tillförordnad enhetschef vuxna
Ann-Marie Nilsson
ann-marie.nilsson@enkoping.se

Administration och utveckling
Enhetschef
Eva Karlbaum
eva.karlbaum@enkoping.se

Upplevelseförvaltningen

Upplevelseförvaltningen erbjuder invånarna och turister en mångfald av upplevelser och mötesplatser.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Ågatan 29, Enköping

Telefonnummer:
0171-62 50 00

Öppettider:
Måndag–fredag klockan 08.00–16.30

E-post:
kommunen@enkoping.se

Postadress:
745 80 Enköping

Politisk nämnd

Upplevelsenämnden

Förvaltningschef

Jonas Nyström
jonas.nystrom@enkoping.se

Organisation

Barn och unga
Verksamhetschef
Anna Habbe
anna.habbe@enkoping.se

Idrott och fritid
Verksamhetschef
Lena Lantz
lena.lantz@enkoping.se

Kultur, konst och bibliotek
Verksamhetschef
Nina Halden Rönnlund
nina.halden.ronnlund@enkoping.se

Museum och turism
Verksamhetschef
Linda Karlsberg (Tjänstledig)
linda.karlsberg@enkoping.se

Stab
Stabschef
Camilla Rosenberg
camilla.rosenberg@enkoping.se

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen utbildar barn och elever, från förskola till vuxenutbildning.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Linbanegatan 12, Enköping

Telefonnummer:
0171-62 50 00

E-post:
kommunen@enkoping.se

Öppettider:
Måndag–fredag klockan 08.00–16.30

Postadress:
745 80 Enköping

Politisk nämnd

Skolnämnden
Utbildningsnämnden

Förvaltningschef

Frank Stoor
frank.stoor@enkoping.se

Organisation

Förskola
Verksamh​​etschef
Monica Tägtström Bergman
monica.tagtstrom-bergman@enkoping.se

Grundskola
Verksamh​etschef
Anders Härdevik
anders.hardevik@enkoping.se

Gymnasium
Rektor
Linda Lindahl
linda.lindahl@enkoping.se

Utbildningskontoret
Administrativ chef
Anna Marin
anna.marin@enkoping.se

Vuxenutbildningscentrum
Verksamhetschef
Viveca Ehrning
viveca.ehrning@enkoping.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen ska ge vård, omsorg och service med rätt kvalitet och ett gott och respektfullt bemötande.

I Hantverkshuset sitter vård- och omsorgsförvaltningens stab och ledning, avgiftshandläggare, biståndshandläggare, ekonomer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och it-stöd.

Du är alltid välkommen om du har en fråga som rör vård och omsorg.

Besöksadress:
Rådhusgatan 8, Enköping

Telefonnummer:
0171-62 50 00

Öppettider:
Måndag–fredag klockan 8–16
Lunchstängt klockan 12–13

E-post:
kommunen@enkoping.se

Postadress:
745 80 Enköping

Politisk nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Förvaltningschef

Lotta Tronêt
Telefon: 0171-62 54 39
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Organisation

Administration
Administrativ chef
Barbara Lundgren
barbara.lundgren@enkoping.se

Bistånd
Verksamhetschef
Agnetha Resin-Fredriksson
agnetha.resin@enkoping.se

LSS, psykiatri och hemtjänst
Verksamhetschef
Agneta Åkesson
agneta.akesson@enkoping.se

Kommunrehab
Verksamhetschef
Sirpa Huisman
sirpa.huisman@enkoping.se

Äldreomsorg
Verksamhetschef
Maria Palm
maria.palm@enkoping.se