Hitta förvaltningar

Här hittar du besöks- och telefontider samt kontaktuppgifter till Enköpings kommuns förvaltningar.

Kommunen

Kommunhuset är nu stängt för allmänheten, och används bara till en del möten och sammanträden.

Bland annat sammanträder kommunfullmäktige och en del politiska nämnder i huset, men även deras sammanträden kommer flytta ut under året.

Kommunens kontaktcenter som förut satt i Kommunhuset sitter nu i egna lokaler på Torggatan 21. Du kan besöka dem, ringa dem eller skriva till dem om du har frågor.

Besöksadress:
Torggatan 21, Enköping

Besökstider:
Måndag – onsdag 10.00–16.30
Torsdag klockan 10.00–18.00
Fredag klockan 10.00–15.00
Lördag och söndag stängt

Telefonnummer:
0171-62 50 00

Telefontider:
Måndag–onsdag 8.00–16.30
Torsdag klockan 8.00–18.00
Fredag klockan 8.00–15.00
Lördag och söndag stängt

Postadress:
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Drop-in budget-och skuldrådgivningen:
Måndag 13.00–15.30

Faktureringsadress

Enköpings kommun
Beställar-id (7 siffror)
Box 924
745 25 Enköping

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen arbetar med strategi, ledning och samordning mellan kommunens förvaltningar och bolag. Kommunledningsförvaltningen tar även fram underlag till beslut åt kommunstyrelsen. Förvaltningen ansvarar även för intern service till samtliga kommunens förvaltningar samt i förekommande fall kommunens bolag.

Kontaktuppgifter

Besöksadresser:
Förvaltningen sitter på tre olika platser:

 • Linbanegatan 12, plan 1 och 2
 • Kungsgatan 39
 • Torggatan 21, kontaktcenter

Telefonnummer:
0171-62 50 00 (kommunens kontaktcenter)

Besökstider (Kontaktcenter):
Måndag – onsdag 10.00–16.30
Torsdag klockan 10.00–18.00
Fredag klockan 10.00–15.00
Lördag och söndag stängt

Telefontider (Kontaktcenter):
Måndag–onsdag 8.00–16.30
Torsdag klockan 8.00–18.00
Fredag klockan 8.00–15.00
Lördag och söndag stängt

E-post:
kommunen@enkoping.se

Postadress:
745 80 Enköping

Politisk nämnd

Kommunstyrelsen
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Kommundirektör

Christin Tjärnheden (tillförordnad)
christin.tjarnheden@enkoping.se

Förvaltningschef

Isabell Lundqvist Eklund
isabell.l.eklund@enkoping.se

Organisation

Näringslivsavdelningen
Näringslivschef
Cecilia Lööv
cecilia.loov@enkoping.se

Ekonomi och kvalitet
Ekonomi- och kvalitetschef
Paula Hautala
paula.hautala@enkoping.se

Kansli och utredning
Kansli- och utredningschef
Christin Tjärnheden (tillförordnad)
christin.tjarnheden@enkoping.se

HR och lön (Human Resources)
HR- och lönechef
Håkan Sandberg
hakan.sandberg@enkoping.se

Kommunikation och Kontaktcenter
Kommunikationschef
Cecilia Toresäter
cecilia.toresater@enkoping.se

It- och digitaliseringsavdelningen
Digitaliseringschef
Magnus Nideborn
magnus.nideborn@enkoping.se

Kundstöd och logistik
Avdelningschef
Martin Hansen
martin.hansen@enkoping.se

Medarbetarservice
Avdelningschef
Ewa Schild
ewa.schild@enkoping.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar främst utifrån miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och smittskyddslagen.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Kungsgatan 23 (i Paushuset)

Postadress:
745 80 Enköping

E-post:
kommunen@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 50 00 (kommunens kontaktcenter)

Öppettider:
Måndag–fredag klockan 7.30–16.30 

Politisk nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Förvaltningschef

Magnus Holmberg Muhr
magnus.holmberg.muhr@enkoping.se

Organisation

Byggavdelningen
Avdelningschef
Christina Gortcheva
christina.gortcheva@enkoping.se

Kart-och GIS-avdelningen
Avdelningschef
Per Lindblad
per.lindblad@enkoping.se

Miljöavdelningen
Avdelningschef
Linda Jacobson
linda.jacobson@enkoping.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med samhällsbyggnad och samhällsutveckling. Förvaltningen ansvarar för:

 • kommunalt vatten och avlopp
 • kommunens fastigheter
 • gator inom tätorterna
 • parkmiljöer
 • måltider för förskola, skola och inom vård och omsorg.

I uppdraget ingår också detaljplanearbete och markberedskap för bostäder och arbetsplatser.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Gnejsgatan 8, Enköping

Telefonnummer:
0171-62 50 00 (kommunens kontaktcenter)

Öppettider:
Måndag–fredag klockan 7.30–16.30

E-post:
kommunen@enkoping.se

Postadress:
745 80 Enköping

Politisk nämnd

Tekniska nämnden
Plex-utskottet

Förvaltningschef

Gunilla Fröman
gunilla.froman@enkoping.se

Organisation

Fastigheter
Fastighetschef
Katarina Härner
katarina.harner@enkoping.se

Måltidsservice
Kostchef
Viktoria Grönholm
viktoria.gronholm@enkoping.se

Parker och gator
Park- och gatuchef
Jörgen Wihlner
jorgen.wihlner@enkoping.se

Plan och exploatering
Plan- och exploateringschef
Patrik Holm
patrik.holm@enkoping.se

Ekonomi och administration
Avdelningschef
Magnus Lindberg
magnus.lindberg@enkoping.se

Städservice
Städchef
Kent Möller Andersen
kent.moller.andersen@enkoping.se

Utveckling och kommunikation
Utvecklingschef
Frida Magnusson
frida.magnusson@enkoping.se

Vatten och avlopp
VA-chef
Danielle Littlewood
danielle.littlewood@enkoping.se

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för att du som invånare får det stöd och den hjälp som du har rätt till enligt socialtjänstlagen, när du behöver det. Vi har också ansvaret för samordningen av kommunens brotts- och drogförebyggande arbete.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Källgatan 4–6, Enköping

Postadress:
745 80 Enköping

E-post:
kommunen@enkoping.se

Telefonnummer:
0171-62 50 00 (kommunens kontaktcenter)
0171-62 51 00 (mottagning barn och familj)
0171-62 55 20 (mottagning vuxen och försörjningsstöd)

Öppettider och telefontider:

Socialförvaltningen (öppettider)

 • Måndag–torsdag klockan 8–16.30
 • Fredag 8–16
 • Lunchstängt klockan 11.45–12.45

Receptionen är bemannad måndag–fredag klockan 9.30–11.45 och 12.45–15.30.

Mottagning barn och familj (telefontider)

 • Måndag, onsdag–fredag klockan 9–11
 • Tisdag klockan 13–15

Mottagning vuxen och försörjningsstöd (telefontider)

 • Måndag, onsdag–fredag klockan 9.45–11.45, drop-in klockan 13–15
  På drop-in kan du som vill göra en ny ansökan eller anmälan besöka oss utan att boka tid.
 • Tisdag klockan 13–15

Politisk nämnd

Socialnämnden

Förvaltningschef

Socialchef
Elisabeth Kántor
elisabeth.kantor@enkoping.se

Organisation

Verksamhetsområde myndighetsutövning
Verksamhetschef
Ulrika Björn
ulrika.bjorn@enkoping.se

Verksamhetsområde öppenvård
Verksamhetschef
Ann-Marie Nilsson
ann-marie.nilsson@enkoping.se

Administrativa enheten
Administrativ chef
Kenny Jonsson
kenny.jonsson@enkoping.se

Upplevelseförvaltningen

Upplevelseförvaltningen erbjuder invånarna och turister en mångfald av upplevelser och mötesplatser.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Kaptensgatan 23, Enköping

Telefonnummer:
0171-62 50 00

Öppettider:
Måndag–fredag klockan 08.00–16.30

E-post:
kommunen@enkoping.se

Postadress:
749 35 Enköping

Politisk nämnd

Upplevelsenämnden

Förvaltningschef

Jonas Nyström
jonas.nystrom@enkoping.se

Organisation

Barn och unga
Verksamhetschef
Anna Habbe
anna.habbe@enkoping.se

Idrott och fritid
Verksamhetschef
Christopher Hoerschelmann
christopher.hoerschelmann@enkoping.se

Kultur, konst och bibliotek
Verksamhetschef
Nina Halden Rönnlund
nina.halden.ronnlund@enkoping.se

Museum och turism
Verksamhetschef
Linda Karlsberg
linda.karlsberg@enkoping.se

Utveckling och stöd
Chef
Camilla Rosenberg
camilla.rosenberg@enkoping.se

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen utbildar barn och elever, från förskola till vuxenutbildning.

Kontaktuppgifter

Besöksadress:
Linbanegatan 12, Enköping

Telefonnummer:
0171-62 50 00

E-post:
kommunen@enkoping.se

Öppettider:
Måndag–fredag klockan 08.00–16.30

Postadress:
745 80 Enköping

Politisk nämnd

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Tillförordnad förvaltningschef

Linda Lindahl
linda.lindahl@enkoping.se

Organisation

Förskola
Verksamh​​etschef
Elisabeth Ståhl
elisabeth.stahl@enkoping.se

Grundskola
Verksamh​etschef
Anders Härdevik
anders.hardevik@enkoping.se

Gymnasium
Rektor
Linda Lindahl
linda.lindahl@enkoping.se

Utbildningskontoret
Administrativ chef
Annika Enbom
annika.enbom@enkoping.se

Vuxenutbildningscentrum
Verksamhetschef
Viveca Ehrning
viveca.ehrning@enkoping.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen ska ge vård, omsorg och service med rätt kvalitet och ett gott och respektfullt bemötande.

I Hantverkshuset sitter vård- och omsorgsförvaltningens stab och ledning, avgiftshandläggare, biståndshandläggare, ekonomer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och it-stöd.

Du är alltid välkommen om du har en fråga som rör vård och omsorg.

Besöksadress:
Rådhusgatan 8, Enköping

Telefonnummer:
0171-62 50 00

Öppettider:
Måndag–fredag klockan 8–16
Lunchstängt klockan 12–13

E-post:
kommunen@enkoping.se

Postadress:
745 80 Enköping

Politisk nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Förvaltningschef

Lotta Tronêt
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Organisation

Administration
Administrativ chef
Barbara Lundgren
barbara.lundgren@enkoping.se

Bistånd
Verksamhetschef
Agnetha Resin
agneta.resin@enkoping.se

LSS, psykiatri och hemtjänst
Verksamhetsområdeschef
Agneta Åkesson
agneta.akesson@enkoping.se

Kommunrehab
Verksamhetsområdeschef
Sirpa Huisman
sirpa.huisman@enkoping.se

Äldreomsorg
Verksamhetsområdeschef
Maria Palm
maria.palm@enkoping.se