Romberga­skolan

Infor­mation

Adress: Torgbacken, 745 39 Enköping

Telefonnummer: 0171-62 67 40

År: F–6

Antal: 200 elever

Driftsform: Kommunal

Huvudman: Enköpings kommun

Om Rombergaskolan

Rombergaskolan ligger i norra delen av Enköpings tätort. Eleverna kommer från den kringliggande landsbygden och från stadsdelen Romberga.

På Rombergaskolan går 266 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi är 50 medarbetare på skolan. Hälften av dem är lärare med väldigt hög behörighet.

Från och med läsåret 2020/2021 finns Rombergaskolans mellanstadium i S:t Iliansskolans lokaler.

Rombergaskolan har tre fritidsavdelningar med 12 fritidspedagoger/ledare. Fritidsersonalen ingår i skolans arbetslag. Vilket gör att vi ser barnens hela dag och kan på så sätt stärka individen och hjälpa till att höja måluppfyllelsen för barnen.

Rombergaskolans värdegrund

Varje elev ska känna trygghet och arbetsglädje i lärandet.