Paletten Ekolsund

Infor­mation

Adress: Husby-Sjutolft Ekolsund 24, 749 50 Ekolsund

Telefonnummer: 0171-47 20 76

År: 1–5 år

Antal: 20 barn

Driftsform: Fristående

Huvudman: Förskolan Paletten ekonomisk förening

Om Paletten Ekolsund

Vår inspirerande miljö både inne och ute främjar leken som lärande. Genom ett nära samarbete med föräldrarna är vår ambition att alla barn ska trivas, utvecklas och känna sig trygga. En avdelning ligger i Skolsta samhälle i gamla missionshuset och en avdelning i Strömsängs gamla skola i Ekolsund. Båda avdelningarna ligger i hus med gammal prägel och i trevlig utemiljö med närhet till skog.

Vårt värdegrundsarbete utgår från att alla människor har lika värde och att olikheter är en tillgång. Alla barn är unika. Varje barn ska utvecklas utfrån sin förmåga och takt. Genom bland annat Grön flagg arbetar vi för en hållbar ekologisk utveckling. Närheten till skog och vatten ger möjlighet till många roliga, spännande och lärorika upplevelser som gör barnen miljömedvetna. Utifrån vetenskaplig grund arbetar vi med teknik, matematik och språk.

Foto på Paletten Ekolsund.