Kråkans familjecentrum

Adress:
Ripgatan 30, 74562 Enköping

Telefonnummer:
0171-62 55 77


I familjecentrums team ingår två förskollärare, sköterskor från barnavårdscentralen (BVC), barnmorskor och en kurator.  

Sköterska från barnavårdscentralen, kurator och barnmorska finns tillgängliga varje vecka.

Husläkarcentrums sköterskor från barnavårdscentralen håller föräldrautbildningar på Kråkans öppna förskola. Det är barnavårds­centralen som sköter bokningen av träffarna.

Barnmorskorna håller föräldrautbildningar för blivande föräldrar. Om du är blivande förälder blir du kallad av barnmorskorna. 

Det finns olika föräldrautbildningar och träffar på familjecentrumet.

Om öppen förskola

Blomstra är en familjestödjande verksamhet som drivs av socialförvaltningen. Blomstra ligger i samma byggnad som Kråkans öppna förskola.  Du kan kontakta dem på telefon 0171-62 70 30.