Beslut om justerade bidragsregler 2022

Publicerad

Upplevelsenämnden beslutade den 19 oktober om justeringar av bidragsreglerna - Stöd till civilsamhället i Enköpings kommun.

När bidragsreglerna infördes den 1 janauri 2020 beslutades även att stödsystemet skulle utvärderas och förslag på justeringar skulle framföras till upplevelsenämnden under 2021.

Några av de förändringar som beslutet innebär:

  • Ett helt nytt arrangörsstöd för publika kulturarrangemang.
  • Ett nytt civilsamhällesstipendium kommer införas.
  • För bygdegårdsföreningar innebär det att grundstödet kommer att justeras och grunda sig på storleken på den uthyrningsbara yta bygdegården har.
  • Inom verksamhetsstödet tillkommer ett nytt prioriterat område som fokuserar på miljö och hållbarhet.
  • Inom verksamhetsstödet så försvinner även kravet på att deltagarna ska bo i Enköpings kommun. Deltagare som är 65 år och äldre kommer även att värderas.

Information

I slutet av oktober kommer kommunikation kring beslutade förändringar att genomföras med de bidragsberättigade föreningarna.

Kontakt

Marita Ghafouri, samordnare civila samhället

E-post: forening@enkoping.se

Telefon: 0171-626434