Allemansrätten

Allemansrätten ger oss stora möjligheter att njuta av naturen. Samtidigt medför den en rad skyldigheter. Kort sagt handlar allemansrätten om att vara i naturen utan att störa och förstöra.

Blommor, bär och svamp

Du får fritt plocka blommor, bär och svamp i naturen. En del växter är fridlysta och får därför inte plockas. Särskilda regler gäller i naturreservaten. På skyltar vid ingångarna till reservaten står det vad som gäller för just det området som du vill besöka.

Hundar i naturen

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Anledningen är att löst springande hundar kan skrämma och störa de vilda djuren när de får sina ungar. Det här gäller i stort sett all naturmark, även större parker och liknande.

Sten och växande träd

Ofta bygger allemansrätten på sunt förnuft. Vi får inte hugga ner eller på annat sätt skada växande träd. Det är inte heller tillåtet att knacka loss sten ur berg eller hugga in sitt namn i berghällar. Är du osäker på vad som gäller kan du fråga markägaren.

Naturvårdsverket informerarar mer

Naturvårdsverket har mer information om vad som gäller för allemansrätten.