Allemansrätten

Allemansrätten ger oss stora möjligheter att njuta av naturen. Vi får vara i naturen så länge vi tar hänsyn till djurens och naturens behov.

Blommor, bär och svamp

Du får fritt plocka blommor, bär och svamp i naturen. En del växter är däremot fridlysta och får inte plockas. I naturreservaten gäller särskilda regler. Du kan läsa på skyltar vid ingångarna till reservaten vad som gäller för just det området som du vill besöka.

Hundar i naturen

Under perioden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när du är ute i naturen. Hundar ska till exempel inte springa lösa i marker där det finns vilt. Anledningen är att löst springande hundar kan skrämma och störa de vilda djuren när de får sina ungar. Det här gäller i stort sett all naturmark, även i större parker och liknande områden.

Sten och växande träd

Ofta bygger allemansrätten på sunt förnuft. Vi får inte hugga ner eller på annat sätt skada växande träd. Det är inte heller tillåtet att knacka loss sten ur berg eller hugga in sitt namn i berghällar. Är du osäker på vad som gäller kan du fråga markägaren.