Skidspår och isar

Här hittar du aktuell status om kommunens skidspår och isar.

Status för skidspår

Information uppdaterad 23 februari 2021.

Skidspår på Korsängs­fältet

 • Inget skidspår.

Läs mer om skidspår på Kortsängsfältet

Skidspår i Grillby

 • Inget skidspår.

Skidspår i Örsunds­bro

 • Inget skidspår.

Läs mer om skidspår i Örsundsbro

Skidspår i Lillkyrka

 • Inget skidspår.

Läs mer om skidspår i Lillkyrka

Skidspår i Fager­skogen

 • Inget skidspår.

Läs mer om skidspår i Fagerskogen

Skidspår i Humm­elsta

 • Inget skidspår.

Läs mer om skidspår i Hummelsta

Skidspår i Fjärd­hundra

 • Inget skidspår.

Läs mer om skidspår i Fjärdhundra

Skidspår i Gånsta

 • Inget skidspår.

Läs mer om skidspår i Gånsta

Skidspår vid Gröngarn

 • Inget skidspår.

Läs mer om skidspår i Gröngarn

Skidspår i Bredsand

 • Inget skidspår.

Läs mer om skidspår i Bredsand

Skidspår i Alstasjön

 • Inget skidspår.

Läs mer om skidspår i Alstasjön

Status för spolade isar

Information uppdaterad 23 februari 2021.

Spolad is i Lillkyrka

 • Ingen is vid skolan.

Läs mer om spolad is i Lillkyrka

Spolad is i Grillby

 • Ingen is vid Nordiahallen.

Läs mer om spolad is i Grillby

Spolad is i Örsunds­bro

 • Ingen is vid sporthallen.

Läs mer om spolad is i Örsundsbro

Spolad is i Humm­elsta

 • Ingen is vid skolan.

Läs mer om spolad is i Hummlesta

Spolad is i Fjärd­hundra

 • Ingen is vid rinken.

Läs mer om spolad is i Fjärdhundra

Spolad is vid Korsängsskolan

 • Ingen is vid skolan.
 • Belysning klockan 16-21.

Läs mer om spolad is vid Korsängsskolan

Spolad is vid Enöglaskolan

 • Ingen is vid skolan.
 • Det finns vägbelysning i närheten.

Läs mer om spolad is vid Enöglaskolan

Spolad is vid Bergvretenskolan

 • Ingen is vid skolan.
 • Det finns belysning

Läs mer om spolad is vid Bergvretenskolan

Spolad is vid Munksundsskolan

 • Ingen is vid skolan.
 • Belysningen fungerar inte

Läs mer om spolad is vid Munksundsskolan

Spolad is vid Rombergaskolan

 • Ingen is vid skolan.
 • Ingen belysning.

Läs mer om spolad is vid Rombergaskolan

Status för naturisar

Naturis i Bredsand

 • Inget skidspår på isen.
 • Ingen plogad is.

På grund av ett plogfordon som gick genom isen har ingen preparering av skidspår eller plogning av isen kunnat genomföras. I avvaktan på att utredning kring incidenten blir klar kommer ingen plogning av isen eller preparering av skidspår att ske i Bredsand.

Läs mer om naturis i bredsand

Naturisar på Alstasjön

 • Ingen plogad is.
 • Inget skidspår-

Läs mer om naturisar på Alstasjön

Bra att veta om isar och skidspår

Det tar cirka en vecka att spola en konstis. Under den veckan sprutas vatten cirka 20 gånger för att få en hållbar is. Det innebär att det måste vara minusgrader under en längre period för att isen ska vara åkbar.

Det tar flera snöfall för att göra ett bra skidspår. Snön måste först packas cirka 10 centimeter, för att få en grund, innan själva spåret kan göras. Det krävs också att det är minusgrader under en längre period.

Hitta till skidspår och isar

Läs mer om hur du hittar till olika skidspår och isar.

Allmänhetens åkning

För att minska risken för smittspridning av covid-19 är allmänhetens åkning inställd i våra ishallar tills vidare.

Läs mer om allmänhetens åkning