Kulturstipendium unga 2022

Enköpings kommun delar ut två stipendier á 5 000 kronor riktade till barn och unga. Fyll i ansökan och skicka in den senast 20 september. Tänk på att formuläret inte går att spara på webbsidan och inte går att ändra när du väl skickat in.

Ansökningsformulär

Tänk på att inte skriva i uppgifter som omfarttas av sekretess eller är integritetskänliga, exemepelvis hälsouppgifter.

Kontaktuppgifter till vårdnadshavare om du är under 18 år
Kontaktuppgifter till vårdnadshavare om du är under 18 årArbetsprover kan exempelvis bestå av PDF med fotografier eller text. Det kan också vara länkar till rörlig bild, ljudfiler, hemsida eller sociala medier.

Hantering av dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in i syfte att kunna hantera nomineringen till stipendierna. Personuppgifterna behövs för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse. När du fyller i uppgifterna i detta formulär passerar uppgifterna leverantören av vårt webbpubliceringssystem.

Personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling är upplevelsenämnden. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har rätt att be om att få dina uppgifter raderade, rättade eller begränsade. Du har också rätt att få reda på vilka personuppgifter upplevelsenämnden har om dig, och kopior på dessa. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål över personuppgiftsbehandlingen.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på enkoping.se/personuppgifter

Om du har frågor om personuppgiftshantering kan du vända dig till dataskyddsombudet:

Maria Nilsson
E-post: maria.nilsson.d@enkoping.se
Telefon: 0171 626133