Regler för föreningsbidrag 2020

Här hittar du information om förslaget på nya bidragsregler för föreningslivet.

Enköpings kommun har tagit fram ett förslag på nytt bidragsreglemente som ska göra det enklare för föreningar att söka bidrag. Nu har du och din förening möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.

Så här fungerar det

Läs igenom bidragsreglerna och samtala i din förening kring vad ni har för synpunkter.

Lämna in föreningens synpunkter senast 26 mars:

Har du frågor är du välkommen att skicka e-post till foreningsbidrag@enkoping.se eller ringa 0171-62 64 34.

Remissunderlag

Viktiga datum

25 februari
Bidragsregler och instruktioner för remiss skickas ut.

28 februari
Öppet hus på Idrottshuset klockan 14.00–16.00 och 17.00–19.00. Här har du möjlighet att ställa frågor och lämna in din förenings synpunkter. Ingen föranmälan krävs.

13 mars
Öppet hus på biblioteket, Ågatan 29, kl 14.00–16.00 och 17.00–19.00. Här har du möjlighet att ställa frågor och lämna in din förenings synpunkter. Ingen föranmälan krävs.

26 mars
Sista dagen att lämna synpunkter på bidragsreglementet. Dina synpunkter ska vara oss tillhanda via surveymonkey, e-post eller i pappersformat senast detta datum.

23 maj
Bidragsreglementet tas upp i upplevelsenämnden för beslut.

28 maj
Öppet hus på biblioteket, Ågatan 29, kl 17.00–19.00. Här har du möjlighet för att ställa frågor och boka enskilt möte för samtal om vad detta innebär för just din förening.

September
Föreningsdialog med information om förändringar och hantering av bidragsansökningar inför 2020.

Löpande
Möjlighet för din förening att boka in enskilt möte för samtal om vad detta innebär för just din förening.

Några nyheter i bidragsreglerna

 • En helt ny stödform som heter Ungas egen organisering.
 • Grundstöd till alla bidragsberättigade föreningar.
 • Utvecklingsstöd för projekt blir permanent.
 • Ett samlat verksamhetsstöd till alla föreningar.
 • Snabba pengar för enstaka aktiviteter.
 • Idrottsstipendium införs och kulturstipendium kvarstår.

Vanliga frågor


Hur kan jag få ta del av de nya bidragsreglerna?

Du kan ladda ner dem digitalt på den här sidan eller låna och läsa utskrivet exemplar som finns hos Kontaktcenter på Torggatan 21, Idrottshusets reception på Torggatan 2B och Enköpings biblioteket på Ågatan 29.


När börjar de nya reglerna att gälla?

De träder i kraft 2020 under förutsättning att upplevelsenämnden fattar beslut om att förslaget på nytt regelverk ska gälla.


Hur lämnar jag in min förenings synpunkter på bidragsreglerna?

Ni som förening har möjlighet att lämna in era synpunkter på flera sätt. Antingen svarar ni på frågorna i webblänken, skickar in era synpunkter via e-post, besöker något av våra öppet hus eller bokar in ett möte med oss.


När är sista dag att lämna in synpunkter?

Senast 26 mars 2019 ska era synpunkter vara oss tillhanda.


Var vänder jag mig om min förening har frågor innan vi lämnar synpunkter?

Ni kan besöka våra något av våra öppet hus, skicka e-post till foreningsbidrag@enkoping.se eller ringa 0171-626434.


Hur kommer de nya bidragsreglerna att påverka min förening?

Om nämnden fastställer och beslutar om nytt bidragsreglemente kommer vi att arbeta vidare med planeringen för implementering av de nya reglerna så det blir så smidigt och enkelt som möjligt för dig och din förening.


Vi vill träffa er för att veta mer, hur gör jag?

Du kan besök något av våra öppet hus:
Torsdag 28 februari klockan 14.00–16.00 och 17.00–19.00 på Idrottshuset, Torggatan 2B.
Onsdag 13 mars klockan 14.00–16.00 och 17.00–19.00 på biblioteket, Ågatan 29.

Har du specifika funderingar utifrån din förening så kan du boka ett möte med ansvariga personer i förvaltningen genom att kontakta Marita Ghafouri på foreningsbidrag@enkoping.se eller 0171-62 64 34.

Idrottsföreningar kan även boka in en tid med Klara Eriksson på klara.eriksson@enkoping.se eller 0171-62 61 99.


Vilka föreningar är bidragsberättigade?

Alla de föreningar som tidigare fått stöd av upplevelsenämnden och/eller tillhör någon av nedan:

 • Fritidsföreningar
 • Idéburna intresseorganisationer
 • Idrottsföreningar
 • Kulturföreningar
 • Studieförbund


Vilka sorters stöd finns?

Alla tidigare bidragsformer kommer att ersättas med följande:

 • Grundstöd – för det föreningen är.
 • Verksamhetsstöd – för det föreningen gör.
 • Utvecklingsstöd – för det föreningen vill.
 • Anläggningsstöd – för platsen föreningen är på.
 • Stipendier och enskilda aktiviteter för föreningar, enskilda individer och grupper.