Utbildning för Öppna föreningar

Föreningar i Enköping som uppfyller kraven för Öppen förening får en utmärkelse av kommunen. Öppna föreningar får gå på fyra utbildningstillfällen per år.

En Öppen förening är en förening som:

 • Drivs av glädje och gemenskap med målsättningen att alla ska känna sig som vinnare.
 • Är en trygg plats med vuxna förebilder som arbetar aktivt mot fusk, trakasserier, ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak), osund ekonomi, mobbning och våld.
 • Bedriver ett aktivt arbete för att alla barn och ungdomar ska kunna vara med – oavsett mentala, fysiska, kulturella, sociala, geografiska eller ekonomiska förutsättningar.
 • Är öppen för nya idéer och lösningar för en positiv utveckling av föreningslivet i hela Enköpings kommun.

Fördelar med att vara en Öppen förening:

 • Fyra utbildningstillfällen per år.
 • Ledarskapsutbildning för unga ledare i samband med Öppna veckan.
 • Stöd i utveckling och praktiskt användande av värdegrund och policydokument.
 • Förenklad administration vid ansökan av Idrottslyftsbidrag från Upplandsidrotten.
 • Det ger bra anseende hos allmänheten och fördelar i kontakten med sponsorer.
 • En ökad möjlighet till en bred barn- och ungdomsverksamhet med kontinuerlig rekrytering av nya medlemmar och långsiktig påfyllnad av välutbildade ledare.

För att få utmärkelse Öppen förening ska föreningen: 

 • Delta med minst en representant på samtliga fyra utbildningspass under året och minst en föreningsdialog.
 • Delta på Öppna veckan. Helst genom att ungdomar i gymnasieålder från föreningen söker sommarpraktik som ledare.
 • Vara värd för Öppen aktivitet minst tre gånger per termin under året.
 • Uppdatera värdegrund och drogpolicy årligen.