Förenings­register

I kommunens föreningsregister kan du hitta föreningarnas kontaktpersoner. Du kan också själv anmäla dig till registret.

Enköping har ett brett föreningsliv med närmare 400 föreningar. Idrottsföreningarna med sin barn- och ungdomsverksamhet är störst, men även föreningar för personer med funktionsvariationer, bygdegårdsföreningar, hembygdsföreningar och kulturföreningar är aktiva. 

Vanliga frågor

Vad finns det för information i föreningsregistret?

Där finns till exempel uppgifter om föreningarna med kontaktuppgifter.

Var hittar jag föreningsregistret?

Föreningsregistret finns tillgängligt som en pdf-fil längre ner på sidan, undan fördjupning.

Fördjupning