Information om hyresbidrag

Enköpings kommun har en ny rutin för hur pensionärsföreningar ansöker om hyresbidrag.

År 2017 flyttades ansvaret för handläggningen av pensionärsföreningarnas hyresbidrag från kommunstyrelsen till upplevelsenämnden.

Vad innebär det för din föreningen?

Din förening ska från och med januari 2017 in ansökan om hyresbidrag till upplevelseförvaltningen. Adress och kontaktuppgifter finns längre ner i dokumentet.

När ska din förening ansöka?

Ansökan sker kvartalsvis. Ansökan ska vara hos upplevelseförvaltningen senast den 30 april, 31 juli, 31 oktober och 31 januari.

Så här ansöker din förening

  • Bokför enligt bokföringslagen.
  • Betala fakturan.
  • Fyll i blanketten Ansökan om hyresbidrag för pensionärsföreningar. Blanketten hittar du här.
  • Skicka in ifylld ansökan tillsammans med fakturor och skicka till e-post: foreningsbidrag@enkoping.se eller Enköpings kommun, upplevelseförvaltningen, Marita Ghafouri, 745 80 Enköping.