Föreningarnas hus

Upplevelseförvaltningen har i uppdrag att utreda förutsättningar för ett Föreningarnas hus i Enköping. Uppdraget ska redovisas och tas beslut om i upplevelsenämnden senast juni 2023. Nedan kan du följa det arbetet.

Dialog med föreningar

Enskilda samtal och gruppdialog genomförs under perioden 12 januari – 12 mars. Som ett komplement till de fördjupade dialogerna genomför vi även en enkät under perioden 13 februari – 12 mars. Syftet med detta arbetssätt är att ge fler möjligheten att uttrycka sina behov i lokalfrågan.

Studieförbund

Hur ser studieförbunden på ett föreningarnas hus? Samtal har genomförts med studieförbunden om deras förutsättningar att erbjuda lokaler till föreningslivet. 

Omvärldsbevakning

En jämförelse med hur andra kommuner hanterar och organiserar liknande behov. 

Lokalöversyn

Översyn för att hitta lämpliga lokaler utifrån de behov som uttrycks i föreningslivet. Vi tittar på kommunens egna fastighetsbestånd och externa hyreasaktörer.

Kontakt

Nina Halden Rönnlund och Marita Ghafouri nås via e-post.

E-post: forening@enkoping.se