Nationaldagen och medborgar­skaps­ceremoni

Enköpings kommun arrangerar ett festligt national­dagsfirande i Enköping 6 juni varje år. Det är en dag som ska förmedla glädje, gemenskap, stolthet och hopp.

Bild som visar firandet av nationaldagen i Enköping. Det är en orkester som går på en gata.

Nationaldagsfirandet ska uppmärksamma vårt land och alla som bor här. Det är en dag som bygger på vår gemensamma värdegrund: demokrati, rättvisa, yttrandefrihet, allas lika rätt oavsett religion eller ursprung och fred och frihet.

Nationaldagsfirande i Skolparken

Enligt tradition genomförs nationaldagsfirande i Skolparken med start på Stora torget i Enköping. Nationaldagen innehåller högtidstal, musik och sång. Evenemanget är tillgängligt och öppet för alla med fri entré. Enköpings kommuns nya medborgare är hedersgäster. Välkommen att fira nationaldagen med oss.

Program för nationaldagsfirandet

Programmet publiceras en vecka innan nationaldagen.

Upplevelseförvaltningen ansvarar för att arrangera Enköpings kommuns nationaldagsfirande varje år.

Vill din förening vara en del av Nationaldagen?

Under nationaldagen kan föreningar och andra verksamheter visa upp sig i Skolparken. Anmäl dig som utställare senast 2 maj. Att delta är fritt, men antalet platser är begränsade. Anmäl dig som utställare via epost.

E-post: nina.halden.ronnlund@enkoping.se

Nationaldagsfirande 2020 och 2021

På grund av pandemin 2020 och 2021 ersattes det traditionella nationaldagsfirandet med ett digitalt firande på kommunens webbplats.

Medborgarskaps­ceremoni

Enköpings kommun välkomnar varje år nyblivna svenska medborgare som bor i Enköping till en ceremoni. Medborgarskapsceremonin äger rum på Sveriges nationaldag den 6 juni. Sedan 1 april 2015 finns en lag om att alla kommuner i Sverige ska anordna en medborgarskapsceremoni för de invånare i kommunen som blivit svenska medborgare under året. 

Upplevelseförvaltningen ansvarar för att arrangera Enköpings kommuns medborgarskapsceremoni varje år.

Så görs inbjudningarna till ceremonin

Den som blir svensk medborgare ett år bjuds in till ceremonin den 6 juni året efter. Inbjudan skickas ut per post och är personlig. Information om vilka som ska bjudas in får kommunen från Skatteverkets folkbokföring.

Medborgarskapsceremonin 2020 och 2021

På grund av pandemin har vi inte kunnat samla många människor i våra lokaler. Den vanliga ceremonin på nationaldagen den 6 juni ställdes in i 2020 och 2021. Det togs då ett beslut att göra en digital medborgarceremoni på kommunens webbplats istället.