Kulturveckan för alla i Enköping

Kulturveckan för alla är en vecka fylld av kulturupplevelser för, med och av personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 

Kulturveckan för alla äger rum 21-27 november 2022.

Tema Återbruk

Årets tema är Återbruk. Ett kreativt tema som uppmuntrar till att använda gammalt material för att skapa något nytt – en viktig aspekt av hållbarhet. Temat kan samtidigt tolkas i en vidare bemärkelse. Kanske kulturaktiviteter som till exempel utgår från äldre sånger/sagor/danser men på ett nytt sätt? Det är inte ett krav att knyta an till temat, men roligt om ni gör det. Det finns förstås utrymme att vara kreativ i tolkningen så att temat kan passa alla som vill vara med.

Arrangera aktiviteter

Välkommen att arrangera aktiviteter under Kulturveckan för alla 21-27 november 2022. En vecka fylld av kulturupplevelser för, med och av personer med funktionsnedsättningar. Aktiviteterna under Kulturveckan ska vara lättillgängliga. Se över informationen, det personliga bemötandet, den fysiska tillgängligheten och era tekniska hjälpmedel kring aktiviteten.

Anmäl er aktivitet

Anmäl en aktivitet som er verksamhet vill erbjuda under Kulturveckan för alla genom att fylla i blanketten och skicka in den till oss. Uppgifterna kommer att användas i det gemensamma programmet för Kulturveckan. Senast måndag 19 september behöver vi få in anmälningarna om aktiviteter. Ifylld blankett skickas till Lovisa Klint, kultursekreterare.

E-post: lovisa.klint@enkoping.se

Arrangörer

Arrangörer av Kulturveckan för alla 2022 är Upplevelseförvaltningen i samarbete med representanter från Omnia daglig verksamhet, FUB, Enögla grundsärskola, Bergvretens grundsärskola och Korttidstillsynen