Kultur­garantin

Kulturgarantin ger alla barn rätt till kultur under skoltiden.

I Enköpings kommun innebär kulturgarantin att alla 4-5-åringar i den kommunala förskolan och alla elever från förskoleklass upp till nionde klass får minst en kulturupplevelse per läsår. Kulturupplevelsen är av professionell art och håller hög kvalitet. Kommunen samordnar utbudet till förskolorna och skolorna genom olika kulturformer som dans, film, konst, musik och teater.

Enköpings kommun samarbetar med kulturrådet och deras satsning på Skapande skola. Målet är att eleverna ska få uppleva och möta kulturens alla uttrycksformer. Skapande skola ska också öka möjligheterna till eget skapande.

Vanliga frågor

Vad är kulturgarantin?

​I Enköpings kommun erbjuds alla 4-5-åringar i den kommunala förskolan två kulturupplevelser per läsår och alla elever från förskoleklass upp till nionde klass en kulturupplevelse per läsår. Läs mer om kulturgarantin på kulturgarantins webbplats eller i dokumentet Kulturgaranti.

Kulturgarantins webbplats. 
Dokumentet Kulturgaranti.PDF (pdf, 593 kB)

Fördjupning