Människan bakom uniformen

Genom verksamheten Människan bakom uniformen (MBU) får ungdomar möjlighet att lära känna uniformsbärare såsom brandmän, poliser, ordningsvakter med flera och får på så sätt en inblick i och förståelse för de olika yrkena.

I vår får ungdomar i åldern 16-19 år chansen att vara med i MBU Enköping. Träffarna sker under tolv onsdagskvällar på olika arbetsplatser med start 26 februari. Vid varje träff får deltagarna prova på delar av uniformsbärarnas arbete samt möjlighet att lära känna människan bakom uniformen. De uniformsbärande vuxna får i sin tur möjlighet att lära känna ungdomarna. Målet är att öka förståelsen mellan de unga och de som arbetar inom samhällsstödjande yrken samt att väcka intresse för dessa yrken.

Medverkande aktörer förutom Enköpings kommun är ambulansen, Enköpings Hyresbostäder, Försvarsmakten, räddningstjänsten, polisen och Securitas.

Välkommen på informationskväll måndag 27 januari klockan 18.30–19.30 i kafeterian på Westerlundska gymnasiet, Sandbrogatan 2.

Erfarenheter för livet

Flera av de som varit med i MBU i andra städer tänker sig efteråt en framtid inom polisyrket, räddningstjänsten eller någon annan samhällsstödjande funktion. MBU ger också många nya erfarenheter som är värdefulla i ett CV. MBU har gott rykte och kan vara värdefullt när du söker praktik eller jobb.

Ambassadörskap

Efter avslutad termin kan de deltagare som vill, fortsätta som MBU-ambassadörer. Då får du vara med och utveckla arbetet, hjälpa till med marknadsföring och rekrytering till nya grupper samt hjälpa till vid träffarna under kommande termin.

Ansökan och uttagning

MBU Enköping erbjuder tolv platser för ungdomar 16–19 år som är bosatta i Enköpings kommun. Du ansöker via länken här nedan. Kontaktpersonen för MBU väljer sedan ut dessa tolv deltagare tillsammans med arbetsgruppen av aktörer. Valet av deltagare baseras på målet att få en så stor spridning som möjligt gällande både ålder och kön. Om du blir utvald får du komma på en intervju och därefter skrivs ett kontrakt.

Människan bakom uniformen, MBU, startade i Kortedala, Göteborg efter ungdomsoroligheter och skadegörelser 2009. Idag finns MBU i ett tjugotal kommuner runt om i landet varav Enköping är en. Läs mer om MBU Göteborg här.

Ansökan är öppen mellan 16 december till 2 feburari.

 

 

Kontakt

Kontaktperson MBU Enköping:

Ingela Keijser
E-post: ingela.keijser@enkoping.se
Telefon: 0171-62 64 39

Följ MBU Enköping på: Facebook, Instagram och Snapchat.