Kompetens­utveckling inom trädgårds­branschen

Du som jobbar inom trädgårdsbranchen kan kompetensutveckla dig genom vår kostnadsfria YH-kurs. Kursen kan du läsa parallellt med ditt ordinarie arbete. 

Ekosystemtjänster – grönblå utemiljöer 10 YH poäng

Vår utbildning Ekosystemtjänster – grönblå utemiljöer riktar sig till dig som arbetat inom den gröna näringen i minst ett år alternativt två säsonger och vill ha fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser i ämnet ekosystemtjänster.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen får du bland annat kunskap om:

 • Ekosystemens funktioner och reglerade ekosystemtjänster.
 • Hur man använder naturen som utgångspunkt i växtbäddar och efterliknar naturens sätt att med hjälp av fysiska, kemiska och biologiska processer omhänderta dagvatten.
 • Du får insyn i utmaningar med snabbt växande städer och extremväder samt hur man kan arbeta med och förebygga dessa.
 • Utbildningen belyser även funktionen och vikten av gröna tak och frodig växtlighet i moderna städer samt problemen som uppstår när många stadsträd dör eller far illa till följd av ojämn vattentillgång och dåligt gasutbyte.

Fakta om utbildningen

 • Studiestart:  Omgång 2 startar 3 februari 2023. Omgång 3 startar i oktober 2023.
 • Nivå: eftergymnasial.
 • Omfattning: 10 YH-poäng.
 • Studietakt: 25 % under 8 veckor.
 • Ort: Enköping, delvis på distans med vissa moment på plats samt en del studiebesök.

Utbildningen är avgiftsfri. För att tillgodogöra dig utbildningen behöver du en dator med kamera, mikrofon samt stabil internetuppkoppling.

Behörighet

För behörighet krävs relevant yrkeserfarenhet i ett år på heltid. Exempel på yrkeserfarenhet kan vara att du jobbat inom:

 • Park- eller kyrkogårdsförvaltning.
 • Fastighets- eller bostadsbolag.
 • Grön näring, exempelvis skötsel och underhåll, beskärning och trädvård, trädgårdsgestaltning eller arbete inom plantskola.
 • Arbete som egenföretagare inom grön näring.

Yrkeserfarenheten kan även bestå av två säsonger om minst sex månader i stället för ett års sammanhängande anställning.

Ansök till utbildningen

Ansökningsperioden för omgång 2 med start 3 februari 2023 öppnar 1 november 2022 och är öppen till och med 23 januari. Var noga med att skicka in din ansökan i tid.

Ansök genom att fylla i vår ansökningsblankett. Skicka sedan din ansökan till Yrkeshögskolan per post till:

Enköpings kommun
Yrkeshögskolan
745 80 Enköping

Referenser

Det är viktigt att du bifogar betyg samt arbetsgivarintyg med ansökan. Ansökan får ej skickas som rekommenderat brev.