Kurser och utbildningar i annan kommun

Om du är intresserad av en kurs eller yrkesutbildning i en kommun där du inte är folkbokförd, kan du ansöka om att din hemkommun ska betala för utbildningen.

Tänk på att du måste vara behörig till utbildningen och ha de förkunskaperna som krävs. Din hemkommun beslutar om de beviljar eller avslår din ansökan om Interkommunal ersättning (IKE).

Ansökan

Så här går ansökan till om du vill studera i annan kommun än den du är folkbokförd i:

 1. Gör ansökan enligt den anordnande kommunens riktlinjer, till exempel genom webbansökan eller pappersblankett.
 2. Lämna in ansökan och bilagor till receptionen på Kompetensmagasinet i Enköping, Östra Järnvägsgatan 10 eller posta dem till följande postadress:

Enköpings kommun
UF Komvux
Antagningsenheten
745 80 Enköping

Du kan även mejla din ansökan och bilagor.

E-postadress: komvux@enkoping.se

Det här behöver du bifoga till din ansökan

 • Godkända betyg som styrker att du har rätt förkunskaper. Olika utbildningar har olika förkunskapskrav. Om du inte har betyg kan du göra ett nivåtest som visar att du har motsvarande kunskaper.
 • Ett personligt brev där du berättar om varför du söker utbildningen.
 • Ett arbetslöshetsintyg, om du är inskriven på Arbetsförmedlingen.
 • Ett anställningsbevis/arbetsgivarintyg, om du arbetar. Extra viktigt om du riskerar att bli arbetslös eller om du har tillfällig anställning.
 • Samtliga dokument som du skickar via e-post måste vara scannade/sparade i pdf-format, inga foton.

För ansökningar till andra kommuner är det en handläggningstid på tre veckor. Ansökan med betygskopior och bilagor behöver därför vara Vuxenutbildningen i Enköping tillhanda senast tre veckor innan utbildningens sista ansökningsdatum.

Handläggning

 1. När vi mottagit din ansökan fattar vi beslut om vi har möjlighet att betala för utbildningen eller inte. Om alla sökande inte kan beviljas utbildning görs ett urval. Urval sker i enlighet med 20 kapitlet 2, 19, 19 b, 22 och 23 §§ skollagen och 3 kapitlet 7 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.
 2. Din ansökan och beslutet om Interkommunal ersättning (IKE) skickas till den kommun du sökt utbildningen i.
 3. Anordnande kommun fattar beslut om antagning.
 4. Anordnande kommun skickar antagningsbesked till dig.

Utbildningssamordnare i närliggande kommuner

Relaterad information